Koleno a vodní klapka

Koleno a vodní klapka

Koleno

Průmyslově vyráběná svodová kolena mají úhel 70°. Jsou určena pro napojení kotlíků a svodů. Spodní část je zúžena pro pohodlné zasunutí do svodu. Podélný spoj kolena je falcovaný.

Kolena propojují žlabový kotlík se svodem.

Montáž kolena je názorně vidět z přiložené video sekvence.

 

Vodní klapka

Nastavitelná klapka umožní převedení dešťové vody mimo svod. Na otevřenou klapku lze nasadit svodovou rouru a odbočku tím prodloužit. Při zavřené klapce funguje výrobek jako klasický svod.

Montáž je velmi jednoduchá. Svodná trubka se zkrátí na délku pro vhodné umístění klapky, nasune se vodní klapka a provede se zbytek svodu.

Obr. 1: Způsob spojení vodní klapky se svodem

Zdroje
Praktická ukázka
This div will be replaced by the JW Player.

Video 1: Ukázka montáže kolena.

Praktická ukázka

 a

This div will be replaced by the JW Player.

Video 2: Montáž vodní klapky