Ucelená montáž kovových okapních systémů

Ucelená montáž kovových okapních systémů

Kovové okapní systémy se skládají z množství prvků, které jsou potřebné pro dokonalé odvodnění střechy. Jsou osvědčeny a vyzkoušeny na střechách v různém prostředí, v oblastech s velkým množstvím sněhu a silnými mrazy. Velmi dobře se osvědčily také i v oblastech, kde je velmi teplo a hodně dnů slunečního svitu.

Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách zaručuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, velmi dobrou ochranu proti korozi a přirozeně trvanlivou a přitažlivou povrchovou úpravu. Materiál je velmi vhodný i pro použití v agresivním prostředí, např. v chemickém a ropném průmyslu.

Žlabové háky

Pro zjednodušení a správné vyspádování žlabu doporučujeme na hácích označit tužkou místo ohybu. Nezapomeňte háky očíslovat. Nejmenší doporučený spád podle ČSN je 5 mm/m.

obrazek

Obr. 1: Naznačení ohybů na hácích pro spádování okapového žlabu

Postup montáže žlabových háků:

 • montáž prvního a posledního háku
 • natažení provázku mezi nimi
 • montáž dalších háků v linii podle provázku
 • montáž háků na krokve nebo na bednění nad krokvemi s rozestupy 80 až 120 cm
 • přišroubování háků šrouby nebo přibití hřebíky

Pokud je délka podokapního žlabu větší než 10 m, provádí se montáž žlabů se spádem od středu ke krajům (ke svodům)

obrazek

Obr. 2: Rozměření při délce žlabu do 10 m a nad 10 m

 

Dlouhý hák se ohne a namontuje jako na obrázku. K ohýbání použijte ohýbačku háků nebo ohyb proveďte ve svěráku přes trubku o průměru minimálně 20 mm tak, aby ohyb byl plynulý a hák se nepoškodil.

obrazek

Obr. 3: Montáž háku na bednění

Krátké háky lze montovat i na čelo okapu:

obrazek

Obr. 4: Různé druhy krátkých háků

Při ohýbání háků je nutno brát ohled na to, že přední hrana okapního žlabu má byt níže o cca 6 mm proti zadní hraně.

Žlabový kotlík

Způsob montáže:

 • označení místa, kde bude na žlabu umístěn žlabový kotlík
 • vyříznutí otvoru pilkou na železo nebo vystřižení nůžkami na plech
 • kleštěmi ohnout dolů střed uříznuté hrany
 • pro vyříznutí otvoru v žádném případě nepoužívat úhlovou brusku
 • zaháknutí zadní hrany kotlíku za zadní hranu žlabu
 • přicvaknutí klipsny kotlíku na přední hranu žlabu
 • řeznou hranu zatřít originální opravnou barvou
Obr. 5: Montáž kotlíku

Čela žlabů

Narážecí čelo podokapního žlabu lze namontovat takto:
 • nasazení čela na okraj žlabu
 • srovnání jeho horní okraj do roviny se žlabem a přitlačení
 • přibouchnutí čela dlaní, aby se okraj žlabu dostal pod zamykací výčnělky čela
 • zcela lehce čelo doklepnout gumovou paličkou, aby se definitivně usadilo na místo
Čelo se případně může montovat, i když je žlab již usazen v hácích.
Obr. 6: Montáž narážecího čela žlabu

Podokapní žlab

Pokud se používají háky se samozaklapovacím upnutím, položí se žlab do předního okraje háku. Pak se žlab zaklapne v zadní části dolů do háku. V případě háků s ohebnými příchytnými jazýčky se tyto ohnou přes okraj položeného žlabu.
Obr. 7: Montáž podokapního žlabu

Spojka žlabů

Zaháknutí zadního okraje spojky žlabu za zadní okraj žlabu tak, aby těsnicí silikonová podložka byla uprostřed spáry mezi žlaby. Položí se přední část spojky žlabu na přední okraj žlabu, zaklapnutí zamykacího mechanismu podle obrázku a přitlačení. Zafixue se zámek pomocí malého pojistného plíšku.
Obr. 8: Montáž spojky žlabu
 
Zdroje
Přílohy
inspiracni katalog rainline.pdf Stáhnout
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Video 1: Montáž žlabových háků