Bezpečnost a ochrana zdraví v klempířské praxi a práci ve výškách

Bezpečnost a ochrana zdraví v klempířské praxi a práci ve výškách

Anotace oblasti

Velmi důležitým aspektem v klempířské praxi je dodržování zásad BOZ. Klempíř pracuje s plechem tl. obvykle v rozpětí 0,55 až 1,5 mm. Při manipulaci s velkými rozměry výchozího materiálu může dojít k vážným řezným poraněním. Neméně důležitá je práce s pomůckami a zařízeními používanými při klempířských pracích, jako jsou velkorozměrové nůžky, ohýbačky, stáčecí zařízení apod. Podrobněji bude celá problematika popsána v jednotlivých lekcích.

Práci ve výškách se klempíř při své práci nevyhne. I to je důležitá součást prací, a proto důsledné dodržování BOZ je namístě.

Přiložené video ukazuje hrubé porušení všech zásad BOZ a PO při práci ve výškách. Nezajištění pracovníka, práce nad prostorem, kde se mohou volně pohybovat chodci a návštěvníci restaurace, odlétající jiskry mohou někoho popálit, vzniká velké nebezpečí pořáru apod.

Zdroje
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Video 1: Ukázka hrubého porušování BOZ a PO při práci na střeše