Ruční nářadí

Ruční nářadí

 • Ruční nářadí má být na pracovišti v dostatečném počtu, velikosti a druzích, aby měl pracovník možnost zvolit vhodný typ pro vykonávanou práci.
 • Je zakázáno pracovat s poškozeným nářadím, zejména s naštípnutými násadami a jinými úchopovými částmi, nesmí být používány nástroje s otřepy, trhlinami nebo vyštípnutými částmi.
 • Je zakázáno nosit nářadí po kapsách – zejména otevřené nože, šroubováky, pilníky, dláta apod.
 • Při přenášení ostrých nářadí a nástrojů musí být ostří chráněno vhodnou ochranou.
 • Uchopovací části nářadí musí být pevně nasazeny a zajištěny proti uvolnění, např. naražením, nalisováním, zaklínováním.
 • Úderné plochy sekáčů a kladiv nesmějí mít otřepy nebo trhliny. Vzniklé otřepy se musí včas obrušovat. Nářadí s kaleným nebo jinak tepelně zpracovaným povrchem nesmí být zhotoveno z materiálu, který se odštěpuje.
 • Nářadí lze používat jen pro práce, pro které je určeno.
 • Nářadí se musí ukládat jen na vhodném, k tomu určeném místě. Při práci ve výškách musí pracovníci na nářadí používat brašny, vhodné opasky. Nesmí si zavěšovat nářadí na části oděvu nebo je pokládat na okraj, odkud by mohla spadnout.
 • Předpokladem bezpečné práce se sekáči je jejich správné a včasné ostření. Otřep, který se údery kladiva utváří na hlavě sekáče, může způsobit vážné poranění očí, a proto se musí včas obrušovat.
 • Břit sekáče se při broušení kontroluje šablonou pro přesné naostření. Břit je vhodné pro delší životnost zakalit.
 • Šroubováky se nesmí požívat místo dláta, sekáče, jako páčidlo apod. Při používání šroubováku je nutno volit správnou velikost.
 • Klíče na matice a šrouby používané pro utahování se nesmí prodloužit a na ně tlouci kladivem. Velikost klíče musí přesně souhlasit s rozměry matice a šroubu. Při povolování i utahování šroubových spojů je nutno na klíč působit silou směrem k sobě. Pracovník při těchto pracích nesmí mít mastné ruce.
 • Kleště nesmí být používány tam, kde lze použít maticové nebo podobné klíče (hasák, sikovky apod.)
 • Při práci s pilníkem musí být dodržován správný postoj a držení pilníku. Pilovaný předmět musí být řádně upnut. Zanesené a mastné pilníky je třeba vyčistit.
 • Svěráky musí být na pracovní stůl řádně upevněné. K utahování předmětu ve svěráku se nesmí používat kladivo.
 • Při řezání ruční pilou musí být pilový list řádně nasazen a upevněn, přičemž zuby na pilovém listu musí směřovat směrem od pracovníka. Nesmí se používat pilový list s vylámanými zuby. Řezaný materiál má být dostatečně stabilní nebo musí být upnut.
 • Používání seker vyžaduje praktický zácvik ve správném uchopení, rozmachu a přesném zasažení sekaného nebo štípaného materiálu. Pracovník musí před prací zkontrolovat řádné upevnění sekery na násadě. Ostrá sekera je pro práci bezpečnější než tupá. V nebezpečném pracovním prostoru se nesmí zdržovat jiné osoby.
Zdroje

 

Obrázek

Obr. 1: Kvalitní sekáče (majzlíky) Gedore

Obrázek

Obr. 2: Ukázka kvalitního plochého šroubováku

Obrázek

Obr. 3: Ukázka sady kvalitních maticových klíčů

Obrázek

Obr. 4: Ukázka kombinovaných kleští

Obrázek

Obr. 5: Ukázka různých druhů pilníků

Obrázek

Obr. 6: Správné držení pilníku a postoj při pilování

Obrázek

Obr. 7: Upevnění svěráku