Elektromechanické nářadí

Elektromechanické nářadí

Elektromechanické nářadí je takové, jehož pohonná jednotka – elektromotor – tvoří s pracovní částí jeden celek, a které je určeno k provádění mechanické práce, jako je vrtání, broušení, řezání, stříhání, šroubování, hoblování apod.

Z elektromechanického nářadí převažuje nářadí II. třídy s dvojitou, zesílenou izolací, která musí být na štítku přístroje označena znakem ⧈.

 • Pro nářadí II. třídy se ukládá provozovateli mimo jiné tyto povinnosti:
  • provádět pravidelné revize nářadí včetně prodlužovacích šňůr,
  • seznámit pracovníky pracující s nářadím s obsahem návodu k obsluze,
  • udržovat napájecí sítě v řádném a bezpečném stavu.
 • Elektrické nářadí je většinou v otevřeném krytí – musí být dobře větráno, ale chráněno proti vniknutí drobných částic a předmětů, ale není chráněno před vodou.
 • Pohyblivý přívod nesmí být namáhán tahem a nesmí ležet nebo procházet přes ostré hrany.
 • U nářadí s rotujícími pracovními nástroji – vrtačky, vrtací kladiva, brusky, šroubováky, úhlové brusky apod. – hrozí nebezpečí zachycení části oděvu. Proto musí mít pracovník upnutý pracovní oděv, zejména rukávy, z oděvu nesmí viset šátky, opasky, šály. U tohoto druhu nářadí není vhodné používání ochranných rukavic.
 • Nářadí nesmí být trvale přetěžováno a lze jej používat jen pro účely, pro které je výrobcem určeno. Jakmile obsluha sluchem pozná, že otáčky motoru nadměrně klesají, nebo rukou zjistí přehřívání nářadí, musí včas přerušit práci.
 • Nářadí lze používat jen v těch prostředích, pro které je určeno. Nesmí se používat nářadí poškozené, má-li nepravidelný, nadměrně hlučný chod, pokud nářadí zmoklo. Nářadí musí být udržováno v čistotě, větrací otvory nesmí být zanesené.
Zdroje
Obrázek

Obr. 1: Ruční vrtačka

Obrázek

Obr. 2: Horkovzdušná pistole s příslušenstvím

Obrázek

Obr. 3: Úhlová bruska

Obrázek

Obr. 4: Aku vrtačka a šroubovák

Obrázek

Obr. 5: Různá elektromechanická zařízení