Jícen

JÍCEN (oesophagus)

Je přímým pokračováním hltanu a spojuje hltan se žaludkem. Je 25-28 cm dlouhý a je uložen v zadním mezihrudí. Do dutiny břišní vstupuje otvorem v bránici. V horní třetině je svalová vrstva jícnu tvořena příčně pruhovanou svalovinou, která je postupně nahrazována hladkou.

Obr. 1: Jícen 

 

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Trávicí systém & kolostomie. Coloplast. [online]. [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: http://www.coloplast.cz/OstomyCare/Topics/Howcolostomyiscreated/YourDigestiveSystem/Pages/YourDigestiveSystemColostomy.aspxz
  • Obr. 2: Autor neznámý. Hltan a Jícen. Vše kolem mě. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://adykacer.blog.cz/0811/hltan

 

Doplňující učivo

Na sliznici jícnu jsou vytvořeny podélné řasy, které se na základě dobře vyvinutého podslizničního vaziva vyrovnávají při průchodu sousta. Sousto se pohybuje pomocí peristaltické vlny.

Peristaltická vlna - kontrakční vlna v jícnu, vzniká za soustem a předchází ji relaxace svaloviny. 

Zajímavost

Sousto projde jícnem za 4 - 12 vteřin a spolu se sousty spolykáme 500 ml vzduchu.

Kontrolní otázka

Jak se latinsky označuje jícen?

Pohybuje se sousto v jícnu pomocí gravitace?

Je jícen delší než hltan?

Do kterého orgánu ústí jícen?

 

Zamysli se

Pokud si stoupneš na hlavu, dokážeš polknout sousto? Vysvětli.

Obrázek

Obr. 2: Cesta sousta hltanem a jícnem