Práce na střechách

Práce na střechách

Práce na střechách patří mezi nejrizikovější pracovní činnosti vůbec. Základním bezpečnostně technickým požadavkem je chránit pracovníky všude tam, kde hrozí nebezpečí jejich pádů z výšky, popř. i nebezpečí ohrožení osob pod pracovními místy padajícími předměty.

Ochrana proti pádu z výšky se nevyžaduje u plochých střech se sklonem krytiny v rozmezí 0 až 10° od vodorovné roviny, pokud je však místo práce vymezeno zábranou – např. jednotkovým zábradlím o výšce min. 1,1 m nejméně 1,5 m od hrany pádu. Tato zábrana není určena k ochraně proti pádu osob ani předmětů.

Zásady zajištění při práci na střechách:

 • proti pádu ze střešních plášťů,
 • proti spadnutí při práci na neúnosné střešní konstrukci,
 • proti sklouznutí (sesutí) z plochy střechy při sklonu nad 25°.

Jednodušší je volit osobní zajištění (bezpečnostní postroj, popř. pás) každého pracovníka. Tento způsob je však vhodný jen pro krátkodobé práce prováděné jedním nebo dvěma pracovníky.

Účinnější ochranu proti pádu z výšky poskytuje kolektivní zajištění pomocí technických konstrukcí, tj. ochranné nebo záchytné konstrukce, které chrání pracovníky při práci na střechách proti pádu.

Prostředky osobního zajištění je zejména bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonabíjecí kladka, bezpečnostní brzda, zachycovače pádu, přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství.

 • Bezpečnostní lana – průměr 15, 16 mm jsou používána v kombinaci s bezpečnostními brzdami. Lana nesmějí být používána déle než 5 let od data výroby.
 • Zachycovací lano - Obr. 2
 • Polohovací lano - Obr. 3
 • Bezpečnostní pásy a postroje
  • pásy mohou být požity jen tam, kde je vyloučeno nebezpečí volného pádu,
  • pás v kombinaci s úchytným bezpečnostním lanem a karabinou může být použit k zajištění v místě práce tak, aby případný pád nebyl delší než 0,6 m,
  • ochranné postroje – zmírňují nepříznivé účinky volného pádu v kombinaci s protipádovými prostředky (bezpečnostní brzda, samonabíjecí zkracovač lana, zachycovač pádu),
  • Ochranný postroj - Obr. 4,
 • Zachycovač pádu – Obr. 5 - délka popruhu 2,0 m, 2 x TURBOLITE + TURBO BRACKET pro instalaci do zadního zavěšovacího prvku na zachycovacím postroji, extrémně rychlá aktivace brzdícího mechanizmu, integrovaný tlumič pádu, dodáván včetně dvou spojek SPRX, rozevíratelnost spojek 63 mm.
 • Před použitím prostředků osobního zajištění se musí pracovník přesvědčit o jejich komplexnosti, provozuschopnosti a bezzávadovém stavu.

 

Zdroje
Obrázek

Obr. 1: Bezpečnostní souprava pro práce ve výškách

Obrázek

Obr. 2: Zachycovací lano

Obrázek

Obr. 3: Polohovací lano

Obrázek

Obr. 4: Ochranný postroj

Obrázek

Obr. 5: Zachycovač pádu

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Video 1: Bezpečnost práce na střechách