Části budov

Části budov

Každá budova je postavena z několika typů konstrukčních prvků do jednoho celku. Tyto konstrukční prvky se rozdělují na dvě části, na konstrukce nosné a konstrukce nenosné.

Konstrukce nosné

Zajišťují stabilitu celé budovy. Přenášejí veškeré zatížení, které na jednotlivé konstrukce působí, do základů a následně do základové půdy pod základy. Těmto konstrukcím se také říká konstrukce hlavní stavební výroby (HSV) nebo také hrubá stavba.

Vyzdívky štítu

Obr. 1: Hrubá stavba zděného domu

Konstrukce nenosné

Samy nic nepřenášejí. Jsou neseny konstrukcemi nosnými. Dokončují hrubou stavbu zvenku a uvnitř. Těmto konstrukcím se také říká konstrukce doplňkové.

Kromě konstrukcí hlavní stavební výroby a konstrukcí doplňkových jsou na stavbě prováděny také jejich povrchové úpravy, stavební práce dokončovací a konstrukce a práce technického zařízení budov.

 • Konstrukce nosné:

  • základy (s nimi souvisejí výkopové práce),

  • svislé konstrukce (zdi, sloupy),

  • vodorovné konstrukce (stropy, klenby, balkony),

  • schodiště a rampy,

  • střešní konstrukce.

obrazek

Obr. 2: Nosné konstrukce v budově

 • Konstrukce nenosné:

  • nenosný obvodový plášť,

  • příčky a výplňové zdivo,

  • podlahy,

  • podhledy,

  • komíny,

  • výplně otvorů (okna, dveře),

  • střešní plášť.

 • Povrchové úpravy:

  • omítky,

  • obklady,

  • malby,

  • nátěry,

  • tapetování.

 • Stavební práce dokončovací:

  • práce sklenářské,

  • práce natěračské.

 • Konstrukce a práce technického zařízení budov:

  • rozvody teplé a studené vody,

  • kanalizace,

  • plynovod,

  • elektroinstalace,

  • vytápění,

  • vzduchotechnika.

Zdroje

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Hrubá stavba zděného domu [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.modrastrecha.cz/blog/kosi/album/hruba-stavba/6553060/.
 • Obr. 2: Archiv autora. Nosné konstrukce v budově.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Hrubá stavba roubenky [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.srubybernat.cz/roubenka-hermanice.html.
Kontrolní otázka
 1. Charakterizuj nosnou konstrukci.
 2. Charakterizuj nenosnou konstrukci.
 3. Vyjmenuj, které části stavby patří do nosných konstrukcí.
 4. Uveď alespoň čtyři příklady nenosné konstrukce.
 5. Co znamená pojem technické zařízení budov?

 

Vhodné pro žáky ZŠ

U obrázku rodinného domu zkuste vyjmenovat  jednotlivé konstrukce. 

Obrázek

Obr. 3: Hrubá stavba roubenky