Stroje pro zemní práce

Stroje pro zemní práce

Při výstavbě většiny staveb jsou zemní práce prováděny zpravidla v počáteční fázi každé výstavby. Jsou to velmi nákladné práce, protože stroje, které se při nich používají, patří mezi nejdražší a na ně pak navazuje řada dalších strojů a dopravních prostředků. Pomocí strojů pro zemní práce se dnes realizuje většina výkopových prací. Na stavbě tak zbývají pouze některé dokopávky, které se stále ještě musí provádět ručně. Volba strojů pro zemní práce závisí na mnoha činitelích a mezi nejdůležitější patří druh zeminy, ve které se budou zemní práce provádět a objem zemních prací.

Mezi stroje pro zemní práce patří:

 • Rypadla

 • Nakladače

 • Traktorové stroje

  • Dozery

  • Grejdry

  • Skrejpry

  • Rozrývače

 • Zhutňovací stroje

  • Zhutňovací válce

  • Vibrační desky

  • Vibrační pěchy

 • Vrtací soupravy

Rypadla zeminu těží a nakládají. Nakladače nakládají a přemísťují zeminu pouze na kratší vzdálenosti. Traktorové stroje jsou univerzálnější zemní stroje, lze je uplatnit všude tam, kde je třeba zeminu rozpojit, ale i odvézt. Patří mezi ně hlavně dozery, skrejpry a grejdry. Dozery dokáží zeminu rozpojit, odhrnout na kratší vzdálenost. Skrejpry se používají k rozpojení, naložení i odvezení zeminy. Dokáží zeminu opět v požadované tloušťce ukládat a rozprostírat. Grejdry se používají při odhumusování, rozhrnutí kameniva, zeminy a při přesném urovnání plochy. Zhutňovací stroje slouží k odstraňování dutin a pórů, které vznikly při rozpojování zemin nebo při jejich sypání. Patří mezi ně řada zhutňovacích válců, které mohou být statické nebo vibrační, různé vibrační desky a pěchy. Vrtné soustavy se používají při geologických průzkumech k zjišťování složení půdy, ale také k vrtání studní, otvorů pro piloty hlubinného zakládání, otvory pro injektáže a vrty pro trhací práce. Současná stavební technika je často konstruována jako kombinace uvedených základních druhů strojů (např. rypadlo – nakladač, rypadlo – dozer apod.). Neodmyslitelnou součástí strojního vybavení pro zemní práce jsou také nákladní auta a dumpry, které mají ve stavební praxi širší využití, nejen k zemním pracím. Používají se na dopravu zeminy na krátkou a střední vzdálenost.

obrazek

Obr. 1: Dozer CAT D6K

obrazek

Obr. 2: Vibrační válec CAT CS-583E

Zdroje
 • KUČEROVÁ, Ludmila a Oldřich TUREK. Strojní zařízení. Praha: Parta, 2005. ISBN 80-7320-079-1.

Obrázky.

 • Obr. 1: AUTOR NEUVEDEN. Zemní práce [online]. [cit. 2014-03-15] Dostupný na WWW: http://www.machacek-trymet.cz/zemni-prace.php.
 • Obr. 2: AUTOR NEUVEDEN. Zemní práce [online]. [cit. 2014-03-15] Dostupný na WWW: http://www.machacek-trymet.cz/zemni-prace.php.
 • Obr. 3: AUTOR NEUVEDEN. Zemni prace [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://fast10.vsb.cz/duris/zemniprace.pdf.
 • Obr. 4 AUTOR NEUVEDEN. Pásová rypadla - bagry SANY [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.mastechnik.cz/pasove-rypadlo-bager.php.
 • Obr. 5: AUTOR NEUVEDEN. Kolový nakladač L50F – změnilo se mnoho, duch Volva zůstal [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://bagry.cz/clanky/.
 • Obr. 6: AUTOR NEUVEDEN. Grejdr XCMG - GR 135A [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.atsjicin.cz/grejdr-xcmg-gr-135a.
 • Obr. 7:AUTOR NEUVEDEN. Průzkumné, monitorovací a dekontaminační vrty [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.dekonta.cz/sluzby-a-produkty/vrtne-prace/pruzkumne-monitorovaci-a-dekontaminacni-vrty.html.
 • Obr. 8: AUTOR NEUVEDEN. Stroje Caterpillar [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://zeppelin.cz/cs/site/phoenix-zeppelin/pz-tiskove-centrum/pz-fotogalerie/pz-foto-catepillar.htm.
Doplňující učivo

Stroje pro zemní práce a jejich vhodnost použití pro různé výrobní operace:

Obr. 3: Tabulka strojů pro zemní práce

Příklad

Příklady strojů pro zemní práce

Obr. 4: Rypadlo

 

Obr. 5: Nakladač

 

Obr. 6: Grejdr

 

Obr. 7: Vrtná souprava

 

Obr. 8: Dumper

Samostatná práce

pro žáky ZŠ:

Ve kterých dalších průmyslových odvětvích lze využít výše uvedených strojů - uveďte praktické příklady.