Rypadla

Rypadla

Rypadla (bagry) jsou zemní stroje, jejichž hlavními nástroji jsou lopata, drapák a vlečný koreček. Použít je lze i jako nosiče dalších přídavných nástrojů. Rypadla lze uplatnit všude tam, kde je třeba zeminu rozpojit, naložit, ale i provést jiné práce v závislosti na použitém nástroji. Pracuje cyklickým způsobem pomocí jednoho pracovního zařízení, aniž by bylo nutno během pracovního cyklu s celým strojem popojíždět.

Podle funkčnosti se rypadla dělí na:

 • Jednoúčelová – mají stabilně namontován jeden druh pracovního zařízení, kterým vykonává stále stejnou práci, např. lopata.

 • Víceúčelová – lze k nim namontovat různé druhy pracovního zařízení.

Podvozek rypadel může být:

 • Kolový – automobilový, traktorový, speciální.

 • Pásový – používá se tam, kde je menší únosnost půdy.

 • Kráčivý.

 • Plovoucí – vhodný pro těžbu štěrkopísků, náplav z vodních toků apod.

Základní rozdělení rypadel:

 • Lopatová rypadla – používaná hlavně pro zemní práce.

 • Korečková rypadla – požívaná pro těžbu štěrkopísků, hlín a jiných surovin.

 • Kolesová rypadla – používají se pro povrchovou těžbu uhlí apod.

Lopatová rypadla

Jsou to samohybné stroje s otočným svrškem, který se může otáčet v rozsahu 360°. Lopatové rypadlo rýpe, těží a přemísťuje materiál na místo vysypání pomocí lopaty upevněné k výložníku a násadě, bez pohybu spodní pojízdné části stroje. Zeminu rypadlo vysypává buď na hromadu, nebo do dopravního prostředku. Tyto rypadla mají cyklický způsob práce.

Základní části lopatových rypadel:

 • Podvozek

  • kolový – snadná přemístitelnost, do méně únosných půd, zvláštní typ je automobilní podvozek,

  • pásový – do zemin s vyšší únosností a tam, kde je potřeba velká záběrová síla,

  • traktorový – pracovní zařízení je osazeno na traktoru,

  • kráčející – k zemním pracím se používají málo,

  • plovoucí – vhodný pro těžbu kameniva a náplav z vodních toků.

              

                 Obr.1: Schéma rypadla na kolovém podvozku

             

                 Obr. 2: Schéma rypadla na pásovém podvozku

Otočný svršek

Pracovní zařízení

Příslušenství – lopata, drapák, vlečný koreček, rozrývací zub, kladivo, demoliční čelisti aj.

Svršek kolových rypadel je připojen k podvozku otočně kolem svislé osy. Otáčí se prostřednictvím pastorku a ozubeného věnce. Nese: kabinu, motor, hydrogenerátor, pracovní zařízení, příslušenství hydrauliky. Pracovní zařízení rypadla se skládá z násady, výložníku, lopaty nebo jiného přídavného nástroje např. drapáku, vlečného korečku, rozrývacího zubu, kladiva, demoliční čelisti aj. Lopata je na konci násady upevněna buď přímo nebo s využitím tzv. rychloupínáku. Rychloupínák je zařízení, které usnadňuje výměnu lopat nebo jiných pracovních nástrojů. Je ovládán buď mechanicky nebo hydraulicky.

Obr. 3: Otočné rypadlo CAT 314 LCR na pásovém podvozku

Rypadla s výškovou lopatou se používají na tyto práce:

 • Těžbu spojenou s nakládáním nebo přehozem zeminy.

 • K výkopu velkých stavebních jam a zářezů.

 • Přemísťování materiálu na krátké vzdálenosti.

 • Nakládání zeminy na vozidla.

   Obr. 4: Schéma s výškovou lopatou

Rypadla s hloubkovou lopatou (lopata pod úrovní pojezdu) jsou vhodná pro tyto práce:

 • K výkopu jam s nepřístupným dnem nebo zemních konstrukcí malých rozměrů.

 • Hloubení rýh, kanálů, příkopů.

 • Úprava svahů.

 • Těžba pod hladinou podzemní vody.

 • Manipulace s materiálem, nakládání zeminy na vozidla.

 

Obr. 5: Schéma rypadla s hloubkovou lopatou

Rypadla s drapákovou lopatou jsou vhodná pro tyto práce:

 • Hloubení studní, šachet, hustě zapažených výkopů.

 • Těžba z vody.

 • Nakládka a vykládka sypkého a kusového materiálu.

 • Zásypy, pohozy.

     Obr. 6: Schéma rypadla s drapákovou lopatou

 

Rypadla s vlečným korečkem jsou vhodná pro tyto práce:

 • Těžba rýh.

 • Těžba z vody.

 • Výkop stavebních jam, zářezů, širokých rýh.

 • Svahování.

Rypadlo s korečkem kolesovým se používá hloubení rýh a těžení materiálů pod vodní hladinou.

         Obr. 7: Schéma rypadla s kolesovým korečkem

Rypadla s rozrývacím trnem, upevněným na výložníku hydraulického ramena. Rypadla se používá na rozrývání vozovek, tvrdých hornin nebo zmrzlých zemin.

Rypadla s beranícím zařízením jsou vhodná na vhánění pilot nebo štětovnic Larsen.

Rypadla s pěchovacím zařízením jsou vhodná pro zhutňování násypů, pěchovací deskou mechanickou nebo pěchování vibrační deskou.

Rypadla se shrnovacím štítem (radlicí) jsou vhodná především pro urovnání roviny vlastního pracoviště.

Rypadla s hydraulickými nůžkami jsou vhodná pro rozpojování železobetonových a ocelových konstrukcí.

Rýpadla příkopová a drenážní jsou stroje pro hloubení rýh, kladení potrubí, kabelů, drenáží. Podle konstrukce mohou být trojího druhu – řetězová s řeznými noži, řetězová s korečky a rýhovače kolesové.

Rypadla – nakladače jsou výborným pomocníkem při těžbě ve stísněných poměrech. Podél zdí a pažení se používá rypadlo – nakladač s výložníkem posuvným bočně.

Nakladače

Jsou to stroje, které slouží k nakládání a přemisťování sypkých materiálů, včetně výkopku, na krátké vzdálenosti asi do 100 m. Mohou se rovněž použít pro snímání ornice nebo výkop mělkých stavebních jam v horninách 1. - 3. třídy těžitelnosti. Jejich pracovním nástrojem je lopata šířky 2 – 4,5 m. Lze je opatřit dalšími výměnnými nástroji. Nakladače mohou být vybaveny váhou, takže přímo při nakládání se zjistí hmotnost nákladu.

Obr. 8: Schéma čelního nakladače

Zdroje

Obrázky:

 • Obr. 1, 2: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
 • Obr. 3:. AUTOR NEUVEDEN. Zemní práce [online]. [cit. 2014-03-28 ]. Dostupný na WWW: http://www.machacek-trymet.cz/zemni-prace.php.
 • Obr. 4, 5, 8: JUNKL, Václav., Miroslav PÁN. Stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985 (str. 74).
 • Obr. 6, 7 MARŠÁL, Petr. Technologie staveb 1, Technologie provádění zemních prací [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupný na WWW: http://lences.cz/domains/lences.cz/skola/subory/Skripta/BW01-Technologie%20staveb%20I/M02-Technologie%20provadeni%20zemnich%20praci.pdf.
 • Obr. 9: AUTOR NEUVEDEN. Modernizace vodárny Pracejovice na Strakonicku [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://bagry.cz/clanky/job_reporty/modernizace_vodarny_pracejovice_na_strakonicku.
 • Obr. 10: AUTOR NEUVEDEN. CAT M 312 KOLOVÉ RYPADLO [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.osk.cz/catm312-kolove-rypadlo.php.
 • Obr. 11: AUTOR NEUVEDEN. Víceúčelový vibrační nástroj firmy ALL-KOR na rypadla [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://stavebni-technika.cz/clanky/viceucelovy-vibracni-nasroj-all-cor/.
 • Obr. 12: AUTOR NEUVEDEN. Příkopová rýpadla malých rozměrů s hydraulickým pohonem [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: troymusor.all.biz/cs/prikopova-rypadla-malych-rozmeru-s-hydraulickym-gg1084299.
 • Obr. 13: AUTOR NEUVEDEN. Víte, že? Největší stroj ČR [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.infoglobe.cz/zajimavosti/vite-ze-nej-stroj-cr/.
 • Obr. 14: AUTOR NEUVEDEN. Kombinace: Case CX330 + beranidlo Movax SPH 80 [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://bagry.cz/clanky/job_reporty/kombinace_case_cx330_beranidlo_movax_sph_80.
 • Obr. 15: AUTOR NEUVEDEN. Dálnice Nová Hospoda [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://bagry.cz/cze/clanky/job_reporty/dalnice_nova_hospoda.
 • Obr. 16: HÁJEK, Ondřej. Kolový nakladač Liebherr L 566 nové generace: Zelený a doladěný [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://bagry.cz/cze/clanky/recenze/kolovy_nakladac_liebherr_l_566_nove_generace_zeleny_a_doladeny.
 • Obr. 17: AUTOR NEUVEDEN. Biografía de Leonardo da Vinci [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://astroseti.org/?/biografias/biografia-de-leonardo-da-vinci.
Příklad

Praktické příklady rypadel s různými nástroji:

Obr. 9: Rypadlo s hydraulickými nůžkam

 

Obr. 10: Rypadlo s drapákovou lopatou

   

Obr. 11: Rypadlo s rozrývacím trnem

Lze s ním rozrušovat kromě betonu a živičných vozovek i měkčí skálu, která nemusí být rozpukaná. Hrot trnu je opatřen výměnnou korunkou.

 

Obr. 12: Rýpadlo příkopové a drenážní

 

Obr. 13: Kolesové ryadlo

Používá se hlavně k těžbě uhlí v povrchových dolech.

 

Obr. 14: Rypadla s beranícím zařízením

Tato rypadla mají beranící hlavu, pomocí níž zatlouká piloty, ocelové štětovnice.

Obr. 15: Rypadlo s bouracím kladivem

Používá se k rozpojování živičných  a betonových vozovek, větších kamenů  a zeminy.

 

Obr. 16: Nakladač

Zajímavost

Koncepci korečkového rypadla navrhl již před 500 lety Leonardo Da Vinci. Byl významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér.

Obr. 17: Leonardo Da Vinci

Kontrolní otázka

vhodná  pro žáky  ZŠ:

Vyjmenujte praktické použití rypadel nejen pro stavebnictví.

Testy