Tlusté střevo

TLUSTÉ STŘEVO (intestinum crassum)

Tlusté střevo je asi 150 cm dlouhý úsek trávicí trubice, v němž jsou uloženy kličky tenkého střeva. Dokončuje se zde zpracování potravy (vstřebávání vody, kvasné a hnilobné procesy) do podoby stolice. Skládá se z šesti částí: slepého střeva s červovitým přívěskem, tračníku vzestupného, příčného, sestupného, esovité kličky a konečníku.

Obr. 1: Uložení tlustého střeva 

Slepé střevo

 • Slepé střevo je uloženo v pravém podbřišku. Vyústění je opatřeno chlopní ileocekální, která umožňuje průchod potravy jenom jedním směrem. Na slepé střevo nasedá výchlipka tlustého střeva, červovitý přívěsek, který obsahuje lymfatickou tkáň, a proto bývá příčinou častých zánětů.

Vzestupný tračník

 • Vzestupný tračník probíhá v pravé části dutiny břišní až pod pravý oblouk žeberní k játrům, pod nimiž se stáčí doleva.

Příčný tračník

 • Příčný tračník probíhá pod bránicí zprava až pod levý oblouk žeberní, kde se stáčí směrem dolů.

Sestupný tračník

 • Sestupuje při levé stěně dutiny břišní až do levé jámy kyčelní.

Esovitá klička

 • Esovitá klička je uložena v pánvi.

Konečník

 • Konečník je poslední částí tlustého střeva. Leží ve vyhloubení kosti křížové a je vybaven dvěma svěrači. Vnitřní svěrač je z hladké svaloviny a podléhá nervovému řízení z bederního úseku míchy.
 • Zevní svěrač je ze svaloviny příčně pruhované a lze jej ovládat vůlí. Vyústění konečníku na povrch se nazývá řiť.
Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámýTrávicí soustava. Lidské tělo. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.latinsky.estranky.cz/fotoalbum/travici-soustava/travici-soustava/tluste-strevo.png.html
 • Obr. 2: Autor neznámý. Informace o stomiích. Stomie.cz. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.stomie.cz/informace-o-stomiich
 • Obr. 3: Autor neznámýTlusté střevo (preparát). Wikiskripta. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z:http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tlust%C3%A9_st%C5%99evo_(prepar%C3%A1t)
Obrázek

Obr. 2: Tlusté střevo

Obrázek

Obr. 3: Sliznice tlustého střeva

Zamysli se

Česká republika patří celosvětově na první příčku v rakovinovém onemocnění tlustého střeva. Dovedeš zdůvodnit proč?

Rozšiřující pojmy
Defekace - vyprazdňování konečníku Nutkání na stolici je vyvoláno při hodnotách tlaku asi 50 torrů. Při pomoci břišního lisu dochází k odchodu stolice z těla. Významnou složkou v potravě je vlák... Zobrazit více
Opakování

Kolik tračníků popisujeme na tlustém střevě?

Kde je slepé střevo?

Jak dlouhé je tlusté střevo?

Co je červovitý přívěsek a kde ho nejdeme?

Je konečník ovladatelný vůlí?