Prostupy a drážky v plošných základech

Prostupy a drážky v plošných základech

V základových konstrukcích je nutno vynechat prostupy a drážky pro vedení instalací. Vynechání se provádí již při betonáži, protože opomenutí má za následek pracné vysekávání těchto otvorů v betonu. Proto umístění prostupů a drážek je nutno zanést do provádějící stavební dokumentace, do výkresů základů. Prostupy a drážky v základech se ve stavebních výkresech kreslí v půdorysu tlustou čárkovanou čarou.

Obr. 1: Prostup základovým pásem

Oslabení základů vynechanými otvory se provádí u staveb menšího rozsahu. Při výstavbě výškových staveb a jejich zakládání se osazuje hlavní řad potrubí ležatého kanalizace do rýh, které vedou pod budoucími základovými pásy. Pro prostup svislého potrubí základovou konstrukcí se provádí otvor přes celou výšku základu. Vodorovný prostup pásem není přípustný.

Otvory v základové konstrukci se provádí tak, že se během betonáže pásu vloží do bednění na dané místo hranol nebo kónický rozebíratelný truhlík a nad něj se položí předepsaná výztuž. Po zatvrdnutí betonu se truhlík vyjme.

Prostup instalačního potrubí horizontálním základem může být:

  • prostup ve středu základu,
  • prostup ve spodním líci základu,
  • prostup v horním líci základu,
  • potrubí pod základem.

Prochází-li prostup pásem, zpevní se část základu nad potrubím vyztuženým překladem. Prostup, který prochází v úrovni základové spáry, vyžaduje snížení základového pásu s přechodem na šikmé náběhy.

Obr. 2: Prostupy potrubí v základech

Zdroje

Obrázky:

Obrázek

Obr. 3: Prostup základem

Čti také

Novodobé řešení prostupů stavebními konstrukcemi je provedeno pomocí - Těsnícího systému pro potrubí a kabely  DOYMA:

Těsnící systémy pro potrubí a kabely slouží pro prostup potrubí, nebo kabelů z venkovní strany do vnitřní části objektu a přitom zabráňují pronikání tlakové i netlakové vody, vlhkosti a plynu do objektu. Těsnící vložka je složena ze dvou pryžových segmentů DOYMA-Grip a třetího oranžového 3 mm silného středového kroužku z materiálu EPDM a dvou asymetrických ocelových přítlačných kroužků (přírub) s DPS. Příruby jsou proti sobě stahovány pomocí šroubů a tím dochází k roztažení pryžového elementu a jeho vymezení se jak vůči otvoru, tak i vůči procházejícímu potrubí. Těsnící vložky se mohou instalovat buď do otvoru vytvořeného jádrovým vrtáním, do pažnic z vláknocementu nebo z oceli.


Obr. 4: Příklad těsnícího systému pro prostupy potrubí a kabely  DOYMA