Šachtové pilíře

Šachtové pilíře

Šachtové pilíře jsou válcová nebo hranolová základová tělesa o průměru větším než 600 mm (u obdélníkových pilířů menší strana více jak 600 – 1500 mm). Provádějí se nejčastěji jako monolitické železobetonové a používají se do hloubky asi 6 m. Dříve se zhotovovaly také zděné pilíře z kamenného zdiva na maltu z hydraulického vápna. Mohou být vrtané (zhotovené pomocí vrtáku) nebo kopané (pomocí drapáku). Nejprve se vyhloubí šachta do hloubky únosného podloží, ta se většinou nezapažuje, pak se vloží výztuž a pilíř se zabetonuje. Šachtové pilíře podpírají plošné základy, spočívají na nich železobetonové trámy, rošty nebo desky. Používají se zpravidla jako piloty osamělé, nahrazující celou skupinu pilot nebo jako pilotové stěny. Šachtové pilíře se používají při zakládání speciálních výškových budov, mostů.

Obr. 1: Schéma výroby šachtového pilíře

Rozeznáváme různé druhy pilířů:

  • pilíř opřený o skalní podklad, který přenáší velká zatížení (a),

  • pilíř přenášející zatížení do zeminy pláštěm – třením (b),

  • pilíř přenášející zatížení jak patou, tak pláštěm - používá se ve vrstevnatých půdách (c),

  • pilíř s rozšířenou patou (d).

obrazek

Obr. 2: Druhy pilířů

Zdroje
  • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
  • TIBITANZL, Otomar, František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985.

Obrázky:

  • Obr. 1: TIBITANZL, Otomar, František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985.
  • Obr. 2: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
Úkol

Pro žáky ZŠ - doplňte chybějící slova:

Šachtové pilíře jsou ............. nebo ................základová tělesa o průměru větším než ...... ........ mm (u obdélníkových pilířů menší strana více jak ...... – ....... mm). Provádějí se nejčastěji jako............... ............. a používají se do hloubky asi ...... m.