Hydroizolace, izolace proti radonu

Hydroizolace, izolace proti radonu

Hydroizolace a izolace proti radonu zabraňují vniknutí vody a zemní vlhkosti a radioaktivního plynu ze zemského podloží do stavební konstrukce, a tím prodlužují její životnost. Hydroizolace také brání úniku vody z objektů, jakými jsou bazény, jímky apod. 

Obr. 1:  Asfaltový hydroizolační pás

Zdroje

Obrázky: