Materiály hydroizolací

Materiály hydroizolací

Hydroizolace lze dle materiálu rozdělit na dvě základní skupiny, a to na hydroizolace živičné a hydroizolace fóliové.

 • Izolace živičné (asfaltové)

  • penetrační nátěry,

  • asfaltové stěrky,

  • asfaltové pásy.

http://hydroizolace-minar.cz/wp-content/uploads/2014/03/Asfaltov%C3%A9-pasy.jpg

Obr. 1: Asfaltové pásy

 • Izolace fóliové

  • fólie kaučukové (pryžové),

  • fólie z plastů.

střešní fólie Fatrafol 810

Obr. 2: Fóliová hydroizolace pro ploché střechy

Penetrační nátěry

Používají se v podzemní i nadzemní části stavby. Asfaltový film vzniklý nátěrem je nepropustný pro vodu. Samostatně použitý penetrační nátěr však nelze považovat za hydroizolaci. Slouží především jako spojovací můstek mezi podkladním materiálem (beton, zdivo) a hydroizolačním materiálem.

Obr. 3: Provádění penetračního nátěru

Penetrační nátěry lze dle materiálu dále dělit.

Asfaltové stěrky

Díky vyššímu obsahu plniv jsou hustější, a dají se tak nanášet v silnějších vrstvách. Aplikují se pomocí ocelového hladítka. Tmelící hmota je pružná a vodotěsná, v dostatečně silné vrstvě stěrku lze považovat za samostatnou hydroizolaci.

Používají se pro trvalou izolaci stavebních konstrukcí, které jsou ve styku se zemní vlhkostí a prosakující vodou (nevhodné pro tlakovou vodu). Chrání beton před agresivní vodou. Mohou být užity také jako izolace plochých střech. V podzemní i nadzemní části stavby slouží jako podklad pod asfaltové pásy, zlepšují jejich přilnavost. Dále se používají na vysprávku malých trhlin a spár. Trvale utěsňují především místa trubních prostupů, napojení a úbočí v místech styků.

obrazek

Obr. 4: Nanášení asfaltové stěrky

Asfaltové pásy

Používají se pro hydroizolační systém plochých střech i pro izolaci spodní stavby, a to včetně izolace proti vodám působícím hydrostatickým tlakem. Tvoří samostatnou hydroizolaci.

obrazek

Obr. 5: Asfaltové pásy

Ve stavební praxi se používají různé typy asfaltových pásů.

Fólie kaučukové (pryžové)

Používají se pro hydroizolační systém plochých i šikmých střech i pro izolaci spodní stavby, a to včetně izolace proti vodám působícím hydrostatickým tlakem. Dále pro izolaci teras, balkónů a nádrží.

Jejich hlavními přednostmi před asfaltovými hmotami je jejich vysoká pevnost v tahu, vysoká tažnost, dokonalá vodotěsnost. Pro hydroizolační účely se vyrábějí v tloušťkách 1 - 3 mm a v šířkách od cca 1,5 m do 5 i více metrů.

Kaučuk se vyznačuje vysokou pružností. Je odolný proti stárnutí a povětrnostním vlivům a má dobrou chemickou odolnost proti anorganickým látkám. Problémy bývají s jeho smršťováním.

obrazek

Obr. 6: Kaučuková fólie

Ve stavební praxi se používají různé typy kaučukových fólií.

Fólie z plastů

Použití plastových fólií je stejné jako u fólií kaučukových. Pro hydroizolační účely se vyrábějí v tloušťkách 1 - 3 mm a v šířkách od cca 1,5 m do 5 i více metrů.

Obr. 7: Izolace terasy pomocí PVC fólie

Ve stavební praxi se používají různé typy plastových fólií.

Zdroje
 • SOBOTKA, Luboš a Zdeněk TOBOLKA. Stavební izolace. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 18. publikace ČKAIT, 1997, 98 s.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Asfaltové pásy [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www:http://hydroizolace-minar.cz/wp-content/uploads/2014/03/Asfaltov%C3%A9-pasy.jpg.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Fóliová hydroizolace pro ploché střechy [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.fatrafol.cz/cz/izolacni-folie/stresni-folie-hydroizolacni-system/.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Provádění penetračního nátěru [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www:http://strechy.chodska.cz/soukromnik/produkty/ploche-strechy/penetracni-natery.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Nanášení asfaltové stěrky [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www:http://www.bostik-diy.cz/pracovni-postupy/lepeni-asfaltove-stresni-lepenky/.
 • Obr. 5: Archiv autora. Asfaltové pásy.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Kaučuková fólie [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www:http://www.zoozona.cz/kategorie/TEXTILIE/.
 • Obr. 7: Autor neznámý. Izolace terasy pomocí PVC fólie [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www:http://nabidky.edb.cz/Nabidka-17575-Hydroizolacni-folie-z-PVC-izolace-zakladu-strech-teras-Zlin.
 • Obr. 8: Autor neznámý. Izolace ploché střechy pomocí fólie [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www:http://tvstav.cz/clanek/182-stresni-hydroizolacni-folie-evalon.
 • Obr. 9: Autor neznámý. Izolace základů [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www:http://www.euroizol.cz/izolace/produkty/izolace-spodnich-staveb/.
 • Obr. 10: Autor neznámý. Asfaltový penetrační lak [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www.http://strechy.chodska.cz/soukromnik/produkty/ploche-strechy/penetracni-natery.
Kontrolní otázka
 1. Které izolace patří mezi izolace živičné?
 2. Které izolace patří mezi izolace fóliové?
 3. K čemu slouží penetrační nátěry?
 4. K čemu slouží asfaltové stěrky?
 5. Rozděl asfaltové pásy podle tloušťky krycí vrstvy.
 6. Uveď výhody a nevýhody kaučukových a plastových hydroizolačních fólií.

 

Vhodné pro žáky ZŠ

Všimněte si při pohledu z vyššího podlaží některé budovy, jaká střešní krytina je použita u plochých střech.

Obrázek

Obr. 8: Izolace ploché střechy pomocí fólie

Obrázek

Obr. 9: Izolace základů