Technologie provádění

Technologie provádění HI

Hydroizolace se provádějí na vodorovných i svislých površích. Podkladní vrstva pro hydroizolace musí být vždy pevná, rovná, bez ostrých hran, výstupků a prohlubní. Povrch musí být suchý, bez prachu, nečistot a mastnoty.

 

Asfaltové pásy

Natavování

se provádí propan-butanovým hořákem nebo horkým vzduchem. Pásy je nutno rozvinout na „sucho” a položit do správné polohy s minimálním přesahem 8 cm (v čelním spoji 10 cm).

lokální vyspravení původní hydroizolace

Obr. 1: Natavování asfaltového pásu

Natavování celoplošné: Natavuje se spodní strana pásu, která je většinou opatřena PE fólií. Pás se postupně odvíjí, natavuje a pevně přitiskává k podkladu. Zda je spojení bezpečné, se prokáže vytečením asfaltu po stranách pásu.

Natavování bodové: Pásy se natavují tak, aby na ploše 1m2 vznikly 3 – 4 talířové plochy nebo jsou pásy natavovány v pruzích. Je ovšem nutné zatavení pásů v přesazích.

 

Lepení

Provádí se v prostorách, kde není možné pracovat s otevřeným ohněm, nebo u pásů, které nelze natavovat.

Lepení zahorka: Pro dokonalé spojení pásů s podkladní vrstvou se provádí penetrace podkladu na bázi živice. Pásy se rozvíjí do horké lepící hmoty, která se rozlévá z konve před rolující se pás. Neroztírá se.

Lepení zastudena: Pásy se připevňují pomocí speciálních asfaltových lepidel s vysokou lepivostí a pevností i při nízkých teplotách.

Lepení samolepících pásů: Podklad musí být zaručeně suchý, bez prachu a nečistot. Minimální přesah pásů musí být 10 cm. Samolepící pásy se zatavují horkým vzduchem. Provádí se při teplotách +10 °C až +30 °C.

 

Fóliové hydroizolace

Pod fóliové izolace provádíme podkladní vrstvu ze syntetické geotextilie, která je nejvhodnější v zažehlovací formě.

Fólie lze spojovat lepením, šitím nebo vysokofrekvenčním svařováním. Fólie se celoplošně ukotví, spoje se zapracují vodotěsně opracovanými detaily.

Obr. 2: Spojování fóliové hydroizolace

Zdroje
  • SOBOTKA, Luboš a Zdeněk TOBOLKA. Stavební izolace. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 18. publikace ČKAIT, 1997, 98 s.

Obrázky:

Kontrolní otázka
  1. Jak musí vypadat podkladní vrstva pod hydroizolace?
  2. Jakým způsobem se připevňují k podkladu asfaltové pásy?
  3. Jakým způsobem se připevňují k podkladu fóliové hydroizolace?

 

Vhodné pro žáky ZŠ

Shlédněte video - natavování asfaltových pásů. Viděli jste ve skutečnosti, jak se natavují asfaltové pásy?

Obrázek

Obr. 3: Natavování hydroizolačního asfaltového pásu