Kontrola těsnosti hydroizolací

Kontrola těsnosti hydroizolací

Optická kontrola se provádí u všech povlakových hydroizolací. Kontroluje se hydrofyzikální namáhání, způsob provedení izolace a umístění ve stavební konstrukci.

Zkouška těsnosti spojů pomocí zkušební jehly spočívá v ověřování homogenity spojů pomocí speciální zkušební jehly. Nevyhovující místa jsou ta, kde hrot jehly vnikne do spoje mezi fóliemi zcela nebo částečně.

Obr. 1: Zkouška těsnosti spojů pomocí zkušební jehly

Zátopová zkouška spočívá v naplnění zkoušeného sektoru vodou. Provádí se u střech. Optimální doba trvání zkoušky je 48 hodin. Zkouška je hodnocena jako úspěšná, pokud se po 48 hodinách neobjeví na spodním líci stropní konstrukce žádné průsaky. V případě, že se průsaky objeví, je potřeba zkoušku okamžitě ukončit.

Vakuová zkouška se provádí pomocí průhledných zvonů. Její princip spočívá v odsátí vzduchu ze zvonu a vytvoření podtlaku. Dosažená hodnota podtlaku by měla být stejná po dobu minimálně 30 sekund.

obrazek

Obr. 2: Vakuová zkouška

Zdroje
  • SOBOTKA, Luboš a Zdeněk TOBOLKA. Stavební izolace. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 18. publikace ČKAIT, 1997, 98 s.

Obrázky:

Kontrolní otázka
  1. Vyjmenuj možné způsoby kontroly těsnosti hydroizolace.
  2. Popiš optickou kontrolu těsnosti hydroizolace.
  3. Popiš zkoušku těsnosti spojů hydroizolace pomocí zkušební jehly.
  4. Popiš zátopovou zkoušku.
  5. Popiš vakuovou zkoušku těsnosti hydroizolace.

 

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste vymyslet, jak byste zkontrolovali těsnost právě provedené hydroizolace.

Obrázek

Obr. 3: Hydroizolace