Slinivka břišní

SLINIVKA BŘIŠNÍ (pankreas)

Slinivka břišní je žláza s vnitřní (endokrinní) a zevní (exokrinní) sekrecí, uložená za žaludkem u zadní stěny dutiny břišní.

Slinivka břišní se skládá z:

 • hlavy – uložené v kličce dvanáctníku;

 • těla – před bederní páteří;

 • ocasu – směřuje doleva, dosahuje k dolnímu pólu sleziny.

Obr. 1: Uložení slinivky břišní

Endokrinní funkce

 • Vnitřně sekretorickou část představují Langerhansovy ostrůvky, rozptýlené po celé slinivce v počtu asi 1,5 milionu. Jsou tvořeny alfa buňkami a beta buňkami. Z nich se přímo do krve uvolňují hormony ovlivňující látkovou přeměnu cukrů.
  • V beta buňkách se vytváří hormon inzulin, který snižuje hladinu krevního cukru.

  • V alfa buňkách se vytváří hormon glukagon, který hladinu krevního cukru zvyšuje.

 • Tvoří-li se inzulin v nedostatečné míře, zvyšuje se hladina krevního cukru a vzniká závažné onemocnění, cukrovka (diabetes mellitus).

Exokrinní funkce

 • Produktem této zevně sekretorické části slinivky břišní je pankreatická šťáva obsahující hlavní trávicí enzymy:
  • trypsin – štěpí bílkoviny, v pankreatu je neúčinný a aktivuje se ve dvanáctníku;

  • pankreatická amyláza – štěpí škrob na jednoduché cukry, které jsou dalšími enzymy štěpeny až na glukózu (cukr hroznový);

  • pankreatická lipáza – aktivuje se žlučí, štěpí emulgované tuky na glycerol a mastné kyseliny;

  • bikarbonáty – tzn. hydrogenuhličitany, které se uplatňují při udržování acidobazické rovnováhy.

 • Této pankreatické šťávy se produkuje denně asi 1500 ml.
Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Zánět slinivky břišní. Ordinace.cz. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/zanet-slinivky-brisni/
 • Obr. 2: Autor neznámýPanzytrat 25 000 – pro pacienty. Panzytrat. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.panzytrat.cz/panzytrat-25-000-pro-pacienty
 • Obr. 3: Autor neznámý. Pankreas (preparát). Wikiskripta. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pankreas_(prepar%C3%A1t)
Obrázek

Obr. 2: Slinivka břišní

Obrázek

Obr. 3: Langerhansovy ostrůvky

Víte, že ...

... v roce 1647 G. Wirsung objevil vývod slinivky břišní, kterým slinivka přivádí do tenkého střeva trávicí štávy?

 

Procvič si

Určeno pro žáky ZŠ

Dej tvary názvů slinivky břišní do správného tvaru:

caso - 

vyhla - 

lotě - 

zuinlin - 

gonkaglu - 

 

Doplňující učivo

Inzulin slouží jako klíč, který odemyká buňky, do kterých cukr může vstoupit.

Kontrolní otázka

Kolik částí popisujeme na slinivce břišní?

Dokážeš je vyjmenovat?

Co produkuje slinivka břišní?

Kolik šťávy vyprodukuje za den slinivka břišní?

K čemu slouží trypsin?