Dělení

Dělení

Svislé nosné konstrukce lze rozdělit podle několika aspektů.

 • Dělení svislých nosných konstrukcí

  • podle tvaru,

  • podle technologie provedení,

  • podle použitého materiálu.

Konstrukce podle tvaru

Podle tvaru se svislé nosné konstrukce dělí na sloupy, pilíře a zdi.

Sloupy a pilíře

Jedná se o svislé tyčové konstrukční prvky, u nichž převažuje výška nad ostatními rozměry. Jejich průřez bývá kruhový, čtvercový, obdélníkový nebo mnohoúhelníkový. Sloupy jsou menšího průřezu než pilíře, jsou štíhlejší.

obrazek

Obr. 1: Sloupy

Zdi

Svislé plošné konstrukce, u nichž převažuje délka a výška zdi nad tloušťkou.

obrazek

Obr. 2: Zdi

Konstrukce podle technologie provedení

Podle technologie provedení se svislé nosné konstrukce dělí na konstrukce zděné, montované a monolitické.

Zděné konstrukce

Jde o konstrukce sestavené z menších kusových prvků, které se spojují tenkou vrstvou malty nebo jiného spojovacího materiálu.

obrazek

Obr. 3: Zděná konstrukce z porobetonových tvárnic

Montované konstrukce

Sestavené z dílců (prefabrikátů), které jsou vyrobené mimo stavbu ve výrobnách. Na stavbu se přivezou a vzájemně smontují.

obrazek

Obr. 4: Dřevěná montovaná konstrukce

Monolitické konstrukce

Konstrukce, které se vyrábějí přímo na stavbě litím betonové směsi do předem připraveného bednění.

obrazek

Obr. 5: Monolitická konstrukce

Konstrukce podle použitého materiálu

Svislé nosné konstrukce se dělí také podle materiálu, který byl na ně použit.

 • Dělení podle materiálu

  • zděné nosné konstrukce,

  • betonové nosné konstrukce,

  • dřevěné nosné konstrukce,

  • ocelové nosné konstrukce.

Zdroje

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Sloupy [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://katalog.betonserver.cz/826-sloupy.
 • Obr. 2: Archiv autora. Zdi.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Zděná konstrukce z porobetonových tvárnic [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.aitia.cz/fotogalerie/fotogalerie-domu-na-klic.html.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Dřevěná montovaná konstrukce [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.aitia.cz/fotogalerie/fotogalerie-domu-na-klic.html.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Monolitická konstrukce [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.lite-smesi.cz/znackove-produkty/permacrete-vodonepropustny-beton.html.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Zděný dům [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://mujdum.dumabyt.cz/rodinne-domy/tradicni-stavba-v-moderni-forme_90_katalog.html.
Kontrolní otázka
 1. Jak se dělí konstrukce podle tvaru?
 2. Jaký je rozdíl mezi sloupem a pilířem?
 3. Charakterizuj zděnou konstrukci.
 4. Charakterizuj montovanou konstrukci.
 5. Charakterizuj monolitickou konstrukci.
 6. Jak se dělí konstrukce podle materiálu?

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste vyjmenovat, z jakých materiálů může být postavena budova. 

Obrázek

Obr. 6: Zděný dům