Betonové nosné konstrukce

Betonové nosné konstrukce

Beton se vyznačuje vysokou pevností v tlaku. Má však malou pevnost v tahu a ohybu. Takto namáhané konstrukce se vyztužují ocelí. Betonu s ocelovou výztuží se říká železobeton.

Betonové konstrukce jsou typické špatnou tepelnou izolací, obvodové zdi se proto musejí izolovat vrstvou izolantu.

 • Dělení dle technologie provedení

  • Monolitické betonové zdi a sloupy,

  • Prefabrikované betonové zdi a sloupy,

  • Prefamonolitické betonové zdi a sloupy.

Monolitické betonové zdi a sloupy

Principem těchto konstrukcí je odlévání řídké betonové směsi do bednění. Při provádění ŽB konstrukce se nejdříve do bednění vloží výztuž a ta se až následně zalije betonem.

Obr. 1: Železobetonová monolitická konstrukce

Doprava litého betonu se provádí speciálními čerpadly z cisteren domíchávačů převážejících betonovou směs z výrobny.

TEMONT CZ s. r. o. se specializuje na kompletní dodávky monolitických konstrukcí

Obr. 2: Doprava betonu čerpadlem z cisterny domíchávače

U tohoto způsobu výstavby je nutné dokonalé zhutnění betonu (vibrace ponornými a příložnými vibrátory), aby litá směs dokonale pronikla kolem výztuže stěn.

Výhodou je možnost zhotovení libovolného tvaru konstrukce a menší náklady na dopravu než u konstrukcí prefabrikovaných.

Nevýhodou je potřeba bednění, pracnost při vyztužování betonu na stavbě, delší doba výstavby kvůli tvrdnutí betonu (28 dní) a omezení betonáže při teplotách pod 5 °C.

Ve výrobě železobetonových konstrukcí představují velkou část pracovní činnosti bednící práce. Podle technologie provádění bednění dělíme na tradiční dřevěné bednění, dílcové bednění, systémové bednění a speciální bednění.

Tradiční dřevěné bednění

Vyrábí se tesařsky z řeziva (prkna, fošny, hranoly) přímo na stavbě. Opakované použití je omezené. Dřevěné bednění se používá pro menší členité konstrukce a pro bednění nepravidelných nebo zakřivených ploch. Toto bednění se vyznačuje vysokou pracností jeho provedení.

obrazek

Obr. 3: Tradiční dřevěné tesařské bednění

Dílcové bednění

Skládá se z velkoplošných dílců. Rám dílců bývá kovový nebo dřevěný, výplň z plechu nebo vodovzdorné překližky. Oproti dřevěnému bednění jsou bednící práce rychlejší. Použití je mnohonásobné. Pořizovací cena je vyšší, nevyplatí se malým stavebním firmám.

Obr. 4: Dílcové bednění

Systémové bednění

Jedná se o dokonalý systém dílců a spojů různých tvarů z oceli. Bednění je snadno rozebíratelné, bednící práce jsou rychlé. Toto bednění má velmi vysoký počet opakování použití. Pořizovací cena je však velmi vysoká, vlastní je specializované firmy.

Obr. 5: Systémové bednění

Speciální bednění

Jedná se o bednění posuvné, které se velmi pomalu posouvá pomocí hydraulického zařízení. Tímto způsobem lze provádět betonáž vysokých stěn a sloupů bez přerušení.

PERI Česko, Projekty - bednění, lešení, služby - The King Abdullah Financial District, Rijád, Saudská-Arábie

Obr. 6: Posuvné bednění

Prefabrikované betonové zdi a sloupy

Tyto konstrukce se montují na stavbě z předem vyrobených dílců (prefabrikátů). Tyto dílce se vyrábějí mimo stavbu ve výrobnách. Prefabrikované konstrukce se uplatňují při výstavbě opakujících se staveb, jako jsou panelové domy, montované rodinné domy, školy, školky atd.

obrazek

Obr. 7: Montovaný prefabrikovaný dům

Výhodou je rychlá montáž domu. Výstavbu lze provádět i v chladném počasí.

Nevýhodou jsou vysoké náklady na dopravu velkorozměrových dílců z výrobny na stavbu. Dále vysoká hmotnost dílců, což přináší nutnost použití jeřábů při výstavbě. Nevýhodou je také jistá uniformita staveb (jedna stavba jako druhá).

Prefamonolitické betonové zdi a sloupy

Tento způsob výstavby představuje osazení bednění, které po skončení betonáže zůstává jako součást stavby. Tomuto bednění se říká ztracené. V současné době se pro ztracené bednění používají předem vyrobené dřevotřískové lisované desky, štěpkocementové desky, betonové duté tvárnice apod. Do ztraceného bednění se vkládá výztuž a ta se zalévá řídkou betonovou směsí.

Postup realizace u systému ztraceného bednění Velox

Obr. 8: Štěpkocementové ztracené bednění

Zdroje
 • HÁJEK, Pavel a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2005, 166 s. ISBN 80-86817-12-1.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Železobetonová monolitická konstrukce [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.geniusloci.cz/stavba-bila-hora/.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Doprava betonu čerpadlem z cisterny domíchávače [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www:  http://tvstav.cz/clanek/2110-temont-cz-s-r-o-se-specializuje-na-kompletni-dodavky-monolitickych-konstrukci.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Tradiční dřevěné tesařské bednění [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bedn%C4%9Bn%C3%AD_%28forma%29#mediaviewer/File:Cassero.jpg.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Dílcové bednění [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.osbet.cz/cz/pronajem-bedneni/.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Systémové bednění [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.paveldarilek.cz/systemove-bedneni.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Posuvné bednění [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.peri.cz/projekty.cfm/fuseaction/diashow/reference_ID/1862/referencecategory_ID/6/currentimage/2.cfm.
 • Obr. 7: Autor neznámý. Montovaný prefabrikovaný dům [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/rychle-a-kvalitni-staveni-s-liaporem/.
 • Obr. 8: Autor neznámý. Štěpkocementové ztracené bednění [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.4stav.cz/ztracene-bedneni-od-veloxu_4c3064.
 • Obr. 9: Autor neznámý. Rodinný dům z monolitického betonu [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.adgnews.com/betonovy-rodinny-dum-szelpal/galerie.
Kontrolní otázka
 1. Rozděl betonové nosné konstrukce podle technologie provedení.
 2. Charakterizuj monolitické betonové konstrukce.
 3. Charakterizuj prefabrikované (montované) betonové konstrukce.
 4. Charakterizuj prefamonolitické betonové konstrukce.
 5. Jaká je hlavní výhoda monolitické betonové konstrukce?
 6. Zhodnoť výhody a nevýhody prefabrikovaných staveb.
 7. Jaké znáš typy bednění?
 8. Co je to ztracené bednění?

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste popřemýšlet, jestli jste už někdy viděli výrobu betonové konstrukce. Pokud ano, jak se při betonáži postupovalo?

Obrázek

Obr. 9: Rodinný dům z monolitického betonu