Dřevěné nosné konstrukce

Dřevěné nosné konstrukce

Dřevo je ekologický, obnovitelný materiál, který neničí životní prostředí. Při výstavbě ze dřeva nevznikají odpady. Dřevo má dobré tepelně technické vlastnosti, ale vysokou hořlavost a malou odolnost proti dřevokaznému hmyzu a houbám (nutno chránit nátěry). Nevýhodou je i hořlavost dřevěných konstrukcí. Pro dřevěné konstrukce se používá především masivní dřevo běžné jakosti, zpravidla dřevo smrkové. Jedná se o suchou výstavbu.

Dřevěných konstrukcí existuje několik typů.

 • Dělení dle typu konstrukce

  • roubené stěny,

  • hrázděné stěny,

  • rámové stěny.

Roubené stěny

Technologie roubení spočívá v základní dřevěné konstrukci stěn z vodorovně vrstvených hranolů vázaných (sroubených) v rozích tesařskými spoji tzv. na rybinu. Vychází z tradičních lidových staveb (chalup, dřevěnic). Spoje hranolů se provádějí na pero a drážku nebo kolíky s následným utěsněním spár.

Roubenky

Obr. 1: Roubený dům svázaný v rohu na rybinu

Výrobní proces roubených staveb je rozdělen do dvou fází. První fází je příprava materiálu ve výrobní hale. Druhou fázi představuje montáž a výstavba na staveništi.

Vodorovné hranoly sroubených domů mohou být provedeny z hraněného dřeva (roubené domy) nebo polohraněného dřeva (srubové domy).

Obr. 2: Roubený dům

Obr. 3: Srubový dům

Hrázděné stěny

http://www.iereus.wz.cz/obr_mesta/mainz_hr25.jpg

Obr. 4: Hrázděné domy

Nosná konstrukce hrázděných stěn se skládá z dřevěných svislých sloupků, vodorovných prahů a šikmých vzpěr. Spojení jednotlivých prvků je provedeno tesařskými spoji. Prostory mezi dřevěnými konstrukčními prvky se zpravidla vyzdívají a následně omítají.

Při výstavbě dnešních hrázděných staveb se konstrukce s viditelnou nosnou konstrukcí nepoužívá.

Obr. 5: Hrázděný dům

Rámové stěny

Stavby z rámových stěn jsou na našem území jednou z nejpoužívanějších stavebních konstrukcí. U rámových dřevostaveb nemusí být vždy jasné, že se jedná o dřevostavbu, protože nosné prvky jsou zvenku i zevnitř zcela obloženy. Fasádu tvoří převážně omítka.

Obr. 6: Rámová dřevostavba opatřená omítkou

Nosné konstrukční části rámových staveb jsou tvořeny vodorovnými, svislými a šikmými dřevěnými masivními prvky nejčastěji obdélníkového tvaru. Běžný rozměr dřevěných nosných prvků je 120 - 200 mm. Jádro obsahuje izolant (nejčastěji minerální vlna), na kterém je nalepena konstrukční vrstva na bázi dřeva.

Rámové stavby se mohou vyrábět přímo na stavbě, případně se ve výrobnách předem připravují panely, které se na stavbě smontují.

Obr. 7: Rámová dřevostavba vyráběná přímo na stavbě

Panelové rámové stavby představují nejrychlejší způsob výstavby; montáž hrubé stavby trvá zpravidla 2 – 4 dny. Nevýhodou těchto prefabrikovaných dřevostaveb je nemožnost jakékoli změny dispozice objektu při výstavbě. Rámové stavby vyráběné přímo na stavbě způsobují delší dobu výstavby, umožňují však provádění změn.

obrazek obrazek

Obr. 8: Výroba panelů rámové stavby ve výrobně

Obr. 9: Montáž rámové stavby

Zdroje
 • HÁJEK, Pavel a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2005, 166 s. ISBN 80-86817-12-1.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Roubený dům svázaný v rohu na rybinu [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.srubovedomy.cz.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Roubený dům  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.sruby-roubenky.cz./fotogalerie/roubenka-Lanskroun/slides/P5300104.html.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Srubový dům  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.srubovedomy.cz.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Hrázděné domy  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.iereus.wz.cz/obr_mesta/mainz_hr25.jpg.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Hrázděný dům [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://genusplus.cz/zpravodajstvi/pertoltice-den-podstavkovych-domu-otevrel-i-skanzen.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Rámová dřevostavba opatřená omítkou [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-vypada-typicka-kanadska-drevostavba-21349.html.
 • Obr. 7: Autor neznámý. Rámová dřevostavba vyráběná přímo na stavbě [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-ovlivnime-zivotnost-drevostavby-21607.html.
 • Obr. 8: Autor neznámý. Výroba panelů rámové stavby ve výrobně [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.rdrymarov.cz.
 • Obr. 9: Autor neznámý. Montáž rámové stavby [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.rdrymarov.cz.
Kontrolní otázka
 1. Jak se dělí dřevostavby podle typu konstrukce?
 2. Jaký je rozdíl mezi roubeným a srubovým domem?
 3. Popiš konstrukci hrázděné stavby.
 4. Popiš konstrukci rámové stavby.
 5. Jak se dělí rámové stavby podle způsobu výroby?

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste popřemýšlet, jestli jste už někdy viděli výstavbu dřevostavby. Pokud ano, jak se při výstavbě postupovalo?