Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce

Mezi svislé ocelové nosné konstrukce řadíme ocelové sloupy. Ty tvoří hlavní svislý nosný prvek skeletových (sloupových staveb).

Obr. 1: Ocelová konstrukce haly

Použití oceli se uplatňuje zejména při výstavbě velkorozměrových výrobních hal. Nenosný obvodový plášť skeletů se obvykle provádí z lehkých sendvičových panelů z polyuretanové pěny.

Obr. 2: Sendvičové panely z PUR pěny

Ocelové sloupy jsou zpravidla z tenkostěnných obdélníkových, čtvercových či kruhových profilů nebo z profilů válcovaných za tepla tvaru I, U. Vysoké a velmi zatížené haly mají sloupy z příhradových nosníků nebo z velkorozměrových plnostěnných nosníků.

Koupím Profily speciální

Obr. 3: Tenkostěnné ocelové profily

Ocelové profily

Obr. 4: Ocelové válcované profily tvaru I a U

Nová kovárna POLDI Hütte s. r. o. v Kladně

Obr. 5: Ocelové příhradové sloupy

Obr. 6: Velkorozměrové plnostěné sloupy

Výhodou oceli jsou malé průřezy sloupů při vysoké únosnosti, což umožňuje výstavbu velkorozměrových staveb. Výsledná konstrukce je oproti srovnatelným konstrukcím z jiných materiálů lehká. Další výhodou je rychlá montáž.

Nevýhodou je velmi malá požární odolnost, ocel při požáru ztrácí stabilitu a hroutí se během několika minut. Proto je třeba ocelové konstrukce pro zvýšení požární odolnosti upravovat zpěňujícími nátěry, obklady, obezděním atd. Další nevýhodou je koroze materiálu; ocel se musí povrchově upravovat.

Zdroje
 • HÁJEK, Pavel a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2005, 166 s. ISBN 80-86817-12-1.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Ocelová konstrukce haly  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.adeco-ct.cz/projekce1.php.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Sendvičové panely z PUR pěny  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.balex.eu/cz/sendvicove-panely.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Tenkostěnné ocelové profily  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.cz.all.biz/profily-specialni-g516.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Ocelové válcované profily tvaru I a U  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.ferrum-mb.cz/ocelove-profily/.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Ocelové příhradové sloupy  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www:http://www.konstrukce.cz/clanek/nova-kovarna-poldi-hutte-s-r-o-v-kladne/.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Velkorozměrové plnostěné sloupy  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.konstrukce.cz/clanek/ocelove-konstrukce-obchodniho-centra-cerny-most/.
 • Obr. 7: Autor neznámý. Ocelová hala  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.lindab.com/sk/pro/categories/Pages/Wide.aspx.
Kontrolní otázka
 1. Co si představíš pod pojmem skelet?
 2. Z čeho je většinou proveden obvodový plášť ocelových staveb?
 3. Vyjmenuj výhody ocelových staveb.
 4. Vyjmenuj nevýhody ocelových staveb.
 5. Uveď tvarové varianty ocelových sloupů.

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste si vzpomenout na stavbu ve svém městě, ve které tvoří nosné prvky ocelové sloupy.

Obrázek

Obr. 7: Ocelová hala