Příčky

Příčky

Příčky jsou svislé nenosné konstrukce, jejichž účelem je rozdělovat vnitřní prostory budovy na místnosti nebo ucelené části.

Nejsou na ně kladeny zvláštní požadavky z hlediska únosnosti (musejí však unést samy sebe a popřípadě tíhu zařizovacích předmětů).

Mají také chránit místnosti před pronikáním hluku, kdy této vlastnosti příček (přenášet zvuk v zeslabené míře) říkáme neprůzvučnost.

 

obrazek

Obr. 1:  Příčka

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor neznámý. Příčka [online]. [cit. 2014-11-27]. Dostupný na www: http://www.clearmont.cz/sklo-technika/prestavitelne-pricky/.
Testy