Příčky celistvé (monolitické)

Celistvé (monolitické) příčky

Zhotovují se přímo na stavbě buď dusáním – příčky železobetonové, nebo nahazováním na pletivo – příčky vápenosádrové. Oba druhy jsou vhodné jen pro zvláštní případy (pro adaptace apod.).

Železobetonová příčka - moniérka

Tato příčka se staví jen tehdy, má-li nést těžké zařizovací předměty nebo v průmyslových prostorech, kde je předepsána pro svou pevnost.

Nevýhody: velká hmotnost, poměrně velká pracnost a dodatečné zřizování drážek nebo otvorů je velmi obtížné.

Výhody: pevná, únosná a vzdorují bočným tlakům.

Postup: Betonuje se do bednění (jedna strana na celou výšku místnosti, druhá se doplňuje postupně), je vyztužena vodorovně i svisle betonářskou ocelí průměru 5,5 až 8 mm po 300 mm, zakotvenými do stěn i stropů, v místě křížení se svazují drátem nebo se svařují. Po odbednění nutno příčku omítnout. Tloušťka příčky ze škvárobetonu je min. 80 mm, z těžkého betonu min. 50 mm (prostupy potrubí příčkou či na rýhy – truhlíky nebo laťky do bednění). Před betonováním se musí bednění navlhčit.

 

 

Obr. 1: Železobetonová příčka moniérka

1 – výztuž, 2 – skoby, 3 – vázací drát, 4 – pomocné sloupky, 5 – dřevěné klíny, 6 – bednění, 7 – beton, 8 – úzký pěch

 

Vápenosádrová příčka - rabicka

Rabicové příčky se s oblibou dělávaly jako tenké dělící příčky mezi místnostmi, nehodí se ovšem do trvale vlhkého prostředí a pro obkládání obkladačkami.

Postup:

Nosnou kostru představují ocelové dráty tvořící čtvercovou síť, které se musejí řádně upnout mezi nosné zdi, strop i podlahu.

 • Při menších rozměrech příčky (do 10 m2 ) stačí zachytit ocelové dráty do nosného zdiva, při větších rozměrech je nutná 50 mm hluboká rýha.

 • Na tuto kostru se přidrátuje pletivo z pozinkovaného ocelového drátu.

 • Na pletivo se nanáší dostatečně hustá vápenosádrová malta s použitím jednostranného bednění. Celková tloušťka rabicové příčky je 50 mm.

 

obrazek

obrazek

Obr. 2: Rabicová příčka

1 – uchycovací drát průměru 4 až 5 mm, 2 – přichycení ke zdi skobou, 3 – vázáno drátem, 4 – napínací drát průměru 12 mm, 5 – rabicové pletivo, 6 – zdivo

 

Bednění pro celistvé příčky

Oboustranné bednění:

 • Postavíme jednu stranu bednění a napneme a ukotvíme výztužnou síť.

 • Z druhé strany osadíme vodící sloupky, ke kterým přikládáme jednotlivá prkna.

 • Poté nanášíme maltu, beton, zhutňujeme a opět přikládáme jednotlivá prkna.

Jednostranné bednění:

 • Postavíme jednu stranu bednění a napneme a ukotvíme výztužnou síť (s menšími oky).

 • Nanášíme dostatečně hustou maltu.

Zdroje
 • TIBITANZL, Otomar, František KODL a František KODL. Stavební technologie I: pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník. Vyd. 5., upr., v Sobotáles vyd. 2. Praha: Sobotáles, 1997, 134 s. ISBN 80-859-2034-4.
 • TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Železobetonová příčka Moniérka. TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Rabicová příčka [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/celistve-pricky.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Monolitická příčka [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/246980-klasicky-dum-s-modernim-duchem-na-prani.htm.
Procvič si

Kontrolní otázky k učivu

 1. Co znamená monolitická příčka?
 2. Jmenujte nevýhody příčky moniérky.
 3. Uveďte postup tvorby příčky rabicky.
 4. Jaký způsob bednění se používá při tvorbě monolitických příček.

Určeno žákům ZŠ

Která z následujících vět  je pravdivá?

      a) Celistvá příčka je zhotovena z jednoho kusu.

      b) Celistvá příčka je zhotovena z několika kusů.

Obrázek

Obr. 3: Monolitická příčka