Játra

JÁTRA (hepar)

Játra jsou největší žlázou trávicího systému a celého těla. Jsou uložena v dutině břišní v pravém nadbřišku, v klenbě pravé bránice. Jsou červenohnědé barvy, velmi křehká a bohatě prokrvena. U dospělého člověka váží asi 1500 g. Základní stavební jednotkou jater je hepatocyt. 

Játra jsou rozdělena do čtyř laloků:

 • pravý lalok;

 • levý lalok;

 • čtvercový lalok;

 • lalok dolní duté žíly.

Zepředu jsou játra rozdělena hlubokou rýhou na pravý a levý lalok, zespodu jsou rozdělena rýhami na čtvercový lalok a lalok dolní duté žíly. Mezi čtvercovým lalokem a lalokem dolní duté žíly je jaterní branka.

Jaterní brankou vstupuje do jater vrátnicová žíla, která přináší do jater živiny ze zažívacích orgánů, a tepna jaterní, která přivádí do jater okysličenou krev a vystupují z ní žlučové vývody.

Základní stavební jednotkou jater je jaterní lalůček, složený z trámců jaterních buněk.

Jaterní buňky v těle:

 • přeměňují cukry na glykogen;

 • rozkládají aminokyseliny a tvoří i nové bílkoviny;

 • ukládají cukry, tuky a vitamíny;

 • zneškodňují (detoxikují) škodlivé nebo jedovaté látky (alkohol, amoniak, aj.);

 • podílejí se na tvorbě látek zabezpečujících srážení krve;

 • produkují žluč.

Obr. 1: Játra

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Zánět slinivky břišní. Ordinace.cz. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/zanet-slinivky-brisni/
 • Obr. 2: Autor neznámýPanzytrat 25 000 – pro pacienty. Panzytrat. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.panzytrat.cz/panzytrat-25-000-pro-pacienty
 • Obr. 3: Autor neznámý. Pankreas (preparát). Wikiskripta. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pankreas_(prepar%C3%A1t)
Obrázek

Obr. 2: Řez tkání jater. Pravidelné útvary jsou hepatocyty

Víte, že ...

U novorozenců jsou játra veliká. Vyplňují celý nadbříšek a sahají až k pupíku.

Játry proteče velké množství krve. Ne nadarmo se játra označují jako čistící jednotka těla. Játra slouží také jako rezervoár krve. Oproti kosternímu svalstvu dokáže pojmout až 10 krát více krve. Konkrétně až 1,5 litru

Kontrolní otázka

Určeno také pro žáky ZŠ

Kde jsou uloženy játra?

Kolik váží játra?

Co je hlavní funkcí jater?

Co je uloženo pod játry?

Doplňující učivo

Játra produkují žluč. Je to tekutina žlutohnědá. Žluč je odváděna žlučovými cestami do dvanáctníku. Zde pomáhá k usnadnění vstřebávání tuků. 

Žluč je odváděna z žlučníku pomocí žlučových cest, které ústí do vaterské papily.

 

Opakování

Obr. 3: Žlučník a žlučové cesty

Přiřaď k názvům čísla:

1.

4.

8. 

10.

 

A - žlučník

B - Vaterská papila

C - Duodenum

D - společný žlučovod