Okenní a dveřní otvory, nadpraží

Okenní a dveřní otvory, nadpraží

Anotace oblastí

Učební celek se zabývá problematikou funkcí, účelem a způsoby provádění okenních, dveřních a možných souvisejících otvorů ve stavebních konstrukci stěn.

Je popsána problematika názvosloví otvoru v návaznosti na možné provádění dle tvaru, způsobu konstrukce, skladby a použitých materiálů se zaměřením na provedení nadpraží jako nosné části konstrukce nad otvorem.

Závěrem se celek zabývá montážními a bezpečnostními předpisy se zaměřením na montáž prefabrikovaných prvků.

 

  Obr. 1: Okenní otvory, dveře a garažová vrata

 

Zdroje
  • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
  • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
  • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
  • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

  • Obr. 1: Okenní otvory, dveře a garažová vrata. Sekční garážová vrata. JIPI. Jindřich Polívka - JIPI [online]. © 2009 [cit. 2014-11-07]. Dostupné z: http://www.jipi.cz/sekcni-garazova.html