Názvosloví otvorů

Názvosloví otvorů

Všechny otvory mají – ostění, parapet a nadpraží

Ostění   tvoří  svislá  hranice  mezi  otvorem a stavební konstrukcí.  Ostění je rovné nebo také zalomené.

Obr. 1: Ostění rovné

Obr. 2: Ostění zalomené

Nejčastěji  se vyzdívá ostění  rovné. Ostění zalomené se provádí u dveřních otvorů v nosných zdech o větších tloušťkách.

Obr. 3: Názvosloví okenního otvoru

Ostění je:

 •  šířka zdiva mezi vraty a boční stěnou

Nadpraží je : 

 • prostor mezi vraty a stropem

Obr. 4: Garážová vrata

Parapet (poprsník)

Okna mají v dolní části parapet jinak nazývaný poprsník. Nad parapetem nahoře se  nachází okenní výplň. Parapet je nenosné zdivo pod oknem. U občanských a bytových objektů je vysoký minimálně 850  mm, nebo se doplňuje zábradlím minimálně do výšky 850 mm. Parapetní zdivo je většinou lícované s tloušťkou obvodové stěny ale může být i odsazené . Zdivo které je pod parapetem zúžené se doporučuje dodatečně tepelně izolovat.

Obr. 5: Parapet nenosné zdivo pod otvorem

 

Obr. 6: Parapet vnitřní

 

Obr. 7: Parapet venkovní

Obr. 8: Řez okenním otvorem

 

 

Obr. 9: Venkovní parapet, boční krytka

Dveře a vrata mají práh nebo jsou bez prahu.

 

 • Nadpraží  tvoří  horní část otvorů.  Jeho nosná konstrukce přenáší zatížení stropů a zdiva do ostění. Nadpraží může být  rovné nebo s ozubem a někdy s drážkou.

Obr. 10: Dveřní otvory

 

 

Obr. 11: Nádpraží s ozubením

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Ostění rovné. STAVEBNICTVÍ3000.cz. Wienerberger [online]. Copyright © 2001–2014 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/doplnkove-cihly-porotherm-cb-pro-osteni-a-okna/
 • Obr .2: Ostění zalomené. STAVEBNICTVÍ3000.cz. Wienerberger [online]. Copyright © 2001–2014 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/doplnkove-cihly-porotherm-cb-pro-osteni-a-okna/
 • Obr. 3: Názvosloví okenního otvoru. FKDS CZ/fasádní deska. KNAUFINSULATION [online]. © Knauf Insulation [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://fkds1.aktualniweb.cz/informace/fkd-s-na-fasadu/14
 • Obr. 4: Garážová vrata. TRIDO. Na velikosti nezáleží [online]. garážová vrata Mapa stránek Copyright © 2010 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.vrata-trido.cz/media/na-velikosti-nezalezi---.html
 • Obr. 5: Parapet nenosné zdivo pod otvorem. Girl on the parapet. Girl on the parapet [online]. ©2014 deviantART. [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://dartp.deviantart.com/art/Girl-on-the-parapet-180348639
 • Obr. 6: Parapet vnitřní. MARTINEX SK s.r.o. [online]. © MiBe ESHOP 2013, 33 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.martinexsk.sk/stavebna-cinnost/parapety
 • Obr. 7: Parapet venkovní. GAVA portál. Montáž vonkajších parapetov [online]. © GavaPlast 2011, [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.gavaportal.sk/detail_clanku/article-Montaz_vonkajsich_parapetov.
 • Obr. 8: Řez okenním otvorem. DRUTEXT PLAST. Parapety [online]. 2010-2014 © [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.drutex.sk/sk/Doplnky-a-sluzby/Parapety.alej
 • Obr. 9: Venkovní parapet, boční krytka. . Dostupné z: http://www.oknothermservis.cz/produkty/prislusenstvi/parapety/
 • Obr. 10: Dveřní otvory. Pripojovacie škáry otvorových výplní. ASB.SKodborný stavebný portál [online]. © JAGA GROUP, [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.asb.sk/stavebnictvo/konstrukcie-a-prvky/okna-dvere/pripojovacie-skary-otvorovych-vyplni
 • Obr. 11: Nádpraží s ozubem. Parozábrany - 1 (7). Http://www.okna-dvere-kerda.cz/gl-utsnn-spr-zalomen-ostn-23 [online]. [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.okna-dvere-kerda.cz/gl-utsnn-spr-zalomen-ostn-23