Nadpraží otvorů

Nadpraží otvorů

 

Nosnou konstrukci nadpraží dříve tvořily klenby. Nyní se více používají překlady z nosníků, které podle užitého materiálu mohou být z ocelových válcovaných nosníků, železobetonové, železobetonové monolitické, keramické a z pěnobetonových tvarovek a nosníků.

 

 •     Cihelné překlady – klenby

 

 Klenby dříve patřily mezi hodně používané stropní konstrukce. Hlavním stavebním materiálem byl kámen a cihla. Dnes se klenby již tolik neprovádí pro jejich značnou pracnost a velkou hmotnost. Setkáváme se však s nimi při rekonstrukcích a adaptacích budov.

Obr. 1: Klenba cihelná - obloukové podepření

Obr. 2: Klenba cihelná - záklenek patka

Obr. 3: Klenba cihelná - zdění oblouku

Obr. 4: Klenba cihelná - Ukončení klenby klenákem

Obr. 5: Klenba cihelná - pohled

 • Překlady z ocelových válcovaných nosníků.

Mohou být tvořeny dvěma a více válcovanými nosníky, které ukládáme na okraje daného otvoru nazývaného uložení překladu. Toto uložení nesmí být nikdy menší než 150 mm a musí být provedeno z pevnostně odpovídajícího materiálu. Používají se betonové dlaždice nebo ocelové desky.

 

Obr. 6: Ocelové válcované profily

 •        Železobetonové překlady.   

Tyto překlady se hodně používají, poněvadž jsou okamžitě použitelné k  zabudování a vytvoření daného otvoru, protože se jedná o výrobek vyrobený předem jako typizovaný prefabrikát     

U těchto překladů musíme dbát na to, aby byl překlad ukládán ve správné poloze. Nosná armatura musí být uložena při spodní hraně. Vodorovnost překladu měříme při spodním podhledu vodováhou nebo jiným měřícím zařízením. Pokud se překlad ukládá k venkovnímu líci stěny, jsou překlady opatřeny tepelně izolační vrstvou. 

Obr. 7: Železobetonové překlady

Obr. 8: Železobetonový překlad

 •      Železobetonové monolitické překlady

Tento druh překladu je velice pracný na provedení a další nevýhodou je, že se může zatěžovat až po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí betonu.

Pracnost spočívá v technologickém způsobu provádění.

 • Nejdříve se provádí bednění okenního, dveřního nebo jiného stavebního otvoru na místě stavby,
 • Provedení ocelové výztuže včetně montáže do prostoru vybedněného otvoru,
 • Vložení tepelně izolační vrstvy pokud se týká obvodových stěn objektu,
 • Vylití bednění betonovou směsí odpovídající požadavkům kvality a hutnění (vibrace),
 • Technologická přestávka na zatvrdnutí betonu a následné odbednění konstrukce.

Obr. 9: Monolitický železobetonový překlad

Obr. 10: Monolitické železobetonové nádpraží

Obr. 11: Monolitický železobetonový překlad - zdivo cihelné bloky

Obr. 12: Monolitický železobetonový překlad -  syst.PORFIX

 • Překlady z keramických nosníků

Jsou vyráběny z pálených keramických vložek, ocelové výztuže a prostého betonu. Vyrábí se před výstavbou, kde se mohou dodávat v různých délkách. Výhoda je, že se mohou přizpůsobit požadovanému kratšímu rozměru přímo na stavbě dělením úhlovou bruskou. Dnes se používají tyto překlady od různých výrobců jako je POROTHERM, HELUZ atd.

Obr. 13: Keramické překlady ATLAS

Obr. 14: Keramický překlad - ATLAS

Obr. 15: Keramický překlad POROTHERM

 •     Překlady z pěnobetonových tvarovek a nosníků

Tyto překlady a dílce jsou vyrobeny lehčeného betonu vzduchovými póry.

Způsob provádění osazení překladů:

 • Osazení se provádí jako železobetonové monolitické překlady přímo na stavbě. Tvarovky tvaru U se položí na jednoduché bednění nadpraží a vyrovnají se do líce zdiva,
 • Dále vložíme armaturu, navlhčíme a zalijeme betonovou směsí,
 • U tohoto materiálu odpadá nutnost tepelné izolace na vnějším povrchu líce zdiva obvodové konstrukce.

Pěnobetonové překlady ve tvaru oblouky jsou nenosné překlady, které se používají do příček. Pokud je použijeme v nosném zdivu, musíme nad nimi provést nosný překlad z U profilů s patřičně naddimenzovanou výztuží.

Uložení u překladů z pěnobetonových tvárnic na podporách na každé straně je minimálně 200mm a u obloukových překladů je uložení na každé podpoře 250 mm.

Obr. 16: Překlad - YTONG

Obr. 17: Nosný překlad - QPOR

Obr. 18: Nosný překlad YTONG

Obr. 19: Profil U - Ytong

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Klenba cihelná - obloukové podepření. Archiv autora
 • Obr. 2: Klenba cihelná - záklenek patka. Archiv autora
 • Obr. 3: Klenba cihelná - zdění oblouku. Archiv autora
 • Obr. 4: Klenba cihelná - Ukončení klenby klenákem. Archiv autora
 • Obr. 5: Klenba cihelná - pohled. Archiv autora
 • Obr. 6: Ocelové válcované profily. Válcovaný profil I. Stavební a hutní materiál [online]. © Dušan Zelinka [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.stavebniny-hutnimaterial.cz/valcovany-profil-i/
 • Obr. 7: Železobetonové překlady. Překlady. HB Beton s.r.o. [online]. © 2007 - 2009 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.hbbeton.cz/cz/produkty/stavebni-materialy/preklady.html
 • Obr. 8: Železobetonový překlad. BEST - UNIKA 10 nosný překlad. BEST dlažba pro tři generace [online]. © BEST, a.s. [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.best.info/produkty/zdici-system-best-unika/prvky-zdiciho-systemu/preklady/best-unika-10-nosny-preklad/
 • Obr. 9: Monolitický železobetonový překlad. Nádpraží stavebních otvorů. Stavební komunita [online]. © 2012 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/nadprazi-stavebnich-otvoru
 • Obr. 10: Monolitické železobetonové nádpraží. Nádpraží stavebních otvorů. Stavební komunita [online]. © 2012 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/nadprazi-stavebnich-otvoru
 • Obr. 11: Monolitický železobetonový překlad - zdivo cihelné bloky. FOR ARCH. 24mezinárodní veletrh [online]. © Všechna práva vyhrazena. 1996-2014 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.forarch.cz/2013/cz/firma.asp?i=4143&v=AR_PR13
 • Obr. 12: Monolitický železobetonový překlad -  syst.PORFIX. Materiály a výrobky na hrubú stavbu - galéria (8/16). Urob si sám.sk [online]. 2013 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://urobsisam.topky.sk/fotogalerie/stavba/materialy-avyrobky-na-hrubu-stavbu-10
 • Obr. 13: Keramické překlady ATLAS. Keramické preklady. DOM MAX stavebný materiál [online]. © 2007 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.dom-max.sk/index.php?page=6498&action=productdetail&oc=63
 • Obr. 14: Keramický překlad - ATLAS. Keramický preklad ATLAS 23,8. Ipeľské tehelné [online]. © august 2000 - 2011 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.tehelne.sk/preklady_atlas-238.html
 • Obr. 15: Keramický překlad POROTHERM. Keramické překlady - Porotherm KP 7. AAAstavba [online]. © 2014 ALSIMA [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.aaastavba.cz/keramicke-preklady-porotherm-kp-7/
 • Obr. 16: Překlad - YTONG. Nenosný překlad. YTONG [online]. Copyright © [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/cs/content/nosne-preklady-.php
 • Obr. 17: Nosný překlad - QPOR. Nosný překlad QPOR 1200x250x100 Nosný překlad QPOR 1200x250x100. Stavebniny e-shop [online]. Copyright © [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.stavebniny-rychle.cz/nosny-preklad-qpor-1200x250x100.html
 • Obr. 18: Nosný překlad YTONG. Nosné překlady. YTONG [online]. Copyright © [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/cs/content/nosne-preklady-.php
 • Obr. 19: Profil U - Ytong. U-profil. YTONG [online]. Copyright © [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/cs/content/nosne-preklady-.php
Kontrolní otázka

Jak nazýváme nosnou část zdiva nad stavebním otvorem ?

Víte, že ...

Uložení pro překlady musí být z pevnostního materiálu, například betonové dlaždice nebo ocelové desky !

Určeno i pro žáky ZŠ

Zapamatuj si

Při provádění zalévání monolitických překladů betonovou směsí je nutné dodržet krycí vrstvu armatury pomocí distančních segmentů s ohledem na průměr armovacích prutů.