Obklady

Obklady

Obklad je úprava povrchu konstrukce, která zvětšuje její tloušťku. Obklady se upevňují na povrch konstrukce do malty nebo zavěšením na kotevní systém, přišroubováním či lepením.

       Druhy obkladů podle umístění:

 • vnitřní obklady (provádějí se uvnitř objektu, v interiéru),

 • vnější obklady (provádějí se vně objektu, v exteriéru).

obrazek

Obr. 1: Keramický obklad v interiéru

Obr. 2: Keramický obklad fasády domu

       Druhy obkladů podle materiálu:

 • keramické obklady,

 • obklady z přírodního a umělého kamene

 • obklady ze dřeva,

 • obklady z kameniny,

 • skleněné obklady,

 • obklady betonové,

 • obklady z plastů.

Skleněné obklady

Obr. 3: Skleněný obklad za kuchyňskou linkou

Podklad pod obklad musí být čistý, rovný, pevný a objemově stálý. Při případném vyrovnání podkladu omítkou se omítka vyztužuje pletivem. Pokud je prostor s obkladem namáhaný vodou, podklad se musí zaizolovat proti vodě.

Obklady se provádějí po provedení instalací (voda, elektrika atd.), po osazení zárubní a oken a po zhotovení omítek.

Obklady keramické

Jedná se o nejrozšířenější obklady. Keramické obklady jsou vyráběné v rozsáhlé škále tvarů, barev a povrchových struktur. Tento druh obkladů se používá především v prostorách namáhaných vodou či vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, WC, části fasád atd. Chrání podklad proti stékající vodě, a zabraňují tak tvoření plísní a opadávání omítky. Keramické obklady určené k obkládání fasád domů musejí být nenasákavé a mrazuvzdorné. Protože keramické obklady a spáry nejsou absolutně nepropustné, podklad v interiéru je nutné zaizolovat hydroizolací. K podkladu se keramické obklady lepí tmelem nebo speciálními lepidly.

obrazek 

Obr. 4: Keramický obklad v interiéru, imitace kamene

Keramické obklady a dlažby 05

Obr. 5: Keramický obklad v koupelně

Obklady z přírodního kamene

Obr. 6: KObklad části fasády leštěným travertinem

Jedná se o velmi trvanlivé, odolné a reprezentativní obklady. Používají se jako obklady vnější i vnitřní. Pro vnitřní obklady je oblíben nejvíce mramor a žula, povrch je často upravován broušením a leštěním. Pro vnější obklady se používá kámen odolávající povětrnostním vlivům, nejčastěji žula, travertin, pískovec, břidlice.

obrazek

Obr. 7: Obklad z břidlice

obrazek

Obr. 8: Obklad z opuky

Kamenné obklady větších rozměrů jsou od podkladu odděleny mezerou. Upevnění se provádí kotvením obkladů kotvami nebo suchou montáží na rošty. Každá kamenná deska musí být ukotvena zvlášť, vzájemně se desky spojují kovovými sponami. Tenké kamenné obklady menších rozměrů se k podkladu lepí. Obklady se dávají na sraz nebo se spárují cementovou maltou.

obrazek

Obr. 9: Kotvení kamenných obkladů

Obklady dřevěné

Dřevěné exteriérové obklady - krása a izolace v jednom

Obr.10: Dřevěný obklad fasády

Dřevo je oblíbený přírodní materiál. Používá se pro obklady zdí i stropů uvnitř staveb, ale i pro obklady fasád. Obkladové palubky se vyrábějí frézováním dřeva v různých velikostech s perem a drážkou. Pro obklady se užívá zpravidla jehličnaté dřevo, nejčastěji smrk. Na trhu jsou i obklady z dřev exotických.

Obr 11: Profil pro venkovní obklad budovy

Dřevěné obklady se zhotovují přibíjením nebo přišroubováním dřevěných prvků ve vodorovném nebo svislém směru k latím připevněným ke zdivu. Také lze palubku připevnit kovovým kotvícím prvkem, který se přivrtá přímo k podkladu. Palubky se většinou dodávají v přírodním stavu a dodatečně se ošetřují vhodným nátěrem na dřevo.

obrazek

Obr. 12: Kotvení dřevěného obkladu k latím

Obr. 13: Způsoby obití palubkami

Obklady bezkontaktní

Obklad je k podkladu připevněn kotvícím systémem, mezi který je vložena tepelná izolace. Bezkontaktní obklady se nejčastěji používají pro dodatečné zateplení staveb. Pro obklad samotný lze zvolit jakýkoli nenasákavý materiál, který odolá dešti, mrazu a slunečnímu záření.

Zdroje
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročníky SOU. Praha: Sobotáles,1998, 116 s. ISBN 80-85920-51-4.

Obrázky:

Kontrolní otázka
 1. Rozděl obklady podle materiálu.
 2. Jaké obkladové materiály jsou vhodné pro obklady fasád?
 3. Jaké vlastnosti musí mít obklady fasád?
 4. Jak se připevňují dřevěné obklady v interiéru?
 5. Co znamená pojem bezkontaktní obklad?

Vhodné pro žáky ZŠ

Zajděte do prodejny keramických obkladů ve svém městě a prohlédněte si nabízený sortiment.

Obrázek

Obr. 14: Fasádní obklady

Obrázek

Obr. 15: Keramické obklady do interiéru