Komíny a ventilační průduchy

Komíny a ventilační průduchy

Hlavním účelem komínů je odvod spalin pomocí komínového průduchu do volného ovzduší.

Komín je důležitou součástí stavby zajišťující životně důležité teplo, vytvoření příjemné bytové pohody u hořícího ohně, odpoutání od závislosti na předem určeném zdroji energie a možnost svobodné volby paliva. Po technické stránce vytváří komínový systém spalinovou cestu, která musí zajistit bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, hospodárný provoz spotřebičů, požární bezpečnost stavby, ochranu uživatelů spotřebičů paliv i ekologické požadavky, ale musí současně umožnit i kontrolu a čistění komínových průduchů a kouřovodů.

 

Obr. 1: Komín

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor neznámý. ​Komín [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-vybrat-a-spravne-udrzovat-komin-20351.html.
  • Obr. 2: Autor neznámý. Sestava komínu [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.ceska-peleta.cz/moznosti-vytapeni-peletami/kominy/.
Obrázek

Obr. 2: Sestava komínu