Žlučník

ŽLUČNÍK (vesica fellea)

Žlučník je váček hruškovitého tvaru, uložený na spodní ploše jater s kapacitou asi 60 ml. Jeho hlavní funkcí je skladování a zahušťování žluči.

 • Žluč je nezbytná v tenkém střevě pro trávení, především tuků. Denní množství produkované žluči je asi 1000 ml. Žluč je v jaterní tkáni produkována neustále. Je to žlutozelená hořká vazká tekutina, tvořená z 97 % vodou, hlenem, žlučovými barvivy, solemi žlučových kyselin a cholesterolem. Žluč odtéká do duodena žlučovými cestami.

 • Žlučové cesty:

  • nitrojaterní (intrahepatální): ze štěrbin mezi jaterními trámečky odtéká žluč do žlučovodů na obvodu lalůčků, které se postupně spojují;

  • mimojaterní (extrahepatální): žlučovody vystupují z pravého a levého jaterního laloku a po jejich spojení vzniká společný jaterní vývod; ke společnému jaternímu vývodu se po krátkém průběhu připojuje žlučníkový vývod; spojením žlučníkového a jaterního společného vývodu vzniká žlučovod, kterým ústí žlučové cesty do duodena.

 • Funkce žluči:

  • povzbuzuje peristaltiku střev;

  • umožňuje vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích;

  • odvádí některé škodlivé látky a toxiny.

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Moje tělo. O zdraví. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.ozdravi.org/moje-telo
 • Obr. 2: Autor neznámý. BŘEZEN – ORGÁNEM MĚSÍCE JE ŽLUČNÍK. Web o zdraví. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.webozdravi.cz/medicina/brezen-organem-mesice-je-zlucnik
Obrázek

Obr. 1: Uložení žlučníku

Víte, že ...

Žlučník je dlouhý 8-12 cm o objemu 30-80 ml. Jeho hlavní funkce je zásobárna žluče.

Kontrolní otázka

Určeno i pro ZŠ

Najdeš žlučník?

Obr. 2: Uložení žlučníku