Předpisy o komínech

Předpisy o komínech

Komínový průduch

 • Komínové průduchy mají být svislé a přímé.

 • Při uhýbání průduchu smí být úhel odklonu od svislice max. 30°.

 • Uhýbání nesmí být tam, kde jsou sopouchy, ani ve stropní konstrukci.

 • Uhýbání je dovoleno jen na jednu stranu a v téže rovině.

Výška komínu nad střechou

Zásady zřizování jednotlivých výšek komínu nad střechou:

 • 650 mm je minimální výška komínu nad hřebenem střechy; tato výška je určena pro komíny do osové vzdálenosti od hřebene střechy 2000 mm.

 • Komín, který je vzdálen od hřebene střechy více jak 2000 mm, je vyzdíván do výšky 650 mm pod návětrným úhlem 10°.

 • 1000 mm je minimální výška komínu na plochých střechách, kdy samotná výška je měřena od konstrukce atiky; tato výška odpovídá střechám do sklonu 20°.

 

Obr. 1: Výška komínu nad střechou
A – vzdálenost vyústění od hřebene do 2 m, B – vzdálenost vyústění od hřebene nad 2 m

 

Otvory v komíně

Sopouchy

 • Mají být co nejkratší a přímé.

 • Nesmějí mít větší průřez, než je velikost komínového průduchu.

 • Vzájemná vzdálenost mezi sopouchy musí být nejméně 300 mm, pokud je úhel mezi sopouchy menší než 90 °, jinak musí být nejméně 600 mm.

 • Sopouchy dlouhé max. 250 mm mohou být přímé, při délce mezi 250 až 500 mm má být sklon stoupání max. 1:10 a při délce větší než 500 mm je sklon stoupání min. 1:10.

 

obrazek

Obr. 2: Sopouch

Vybírací otvory

 • Zřizují se v půdici komínových průduchů, obvykle v suterénu budovy pro vybírání sazí, popílku, omítky.

 • Rozměr otvorů u středních a úzkých komínů je 120 x 180 mm.

 • Nesmějí být v  místnostech, kde se manipuluje s hořlavinami, nebo v bytových prostorech.

 • Podlaha kolem otvorů musí být nehořlavá nejméně do vzdálenosti 600 mm.

 • Musí být uzavřeny těsnými dvojitými betonovými nebo kovovými dvířky, označenými podlažím a druhem paliva.

Vymetací otvory

 • Zřizují se v půdním prostoru budovy, není-li přístup k ústí komínových průduchů, na kterých je komínová lávka, nebo z otvorů ve střeše komínu.

 • Prostor s vymetacím otvorem musí být dobře přístupný a osvětlený.

 • Otvor má mít velikost nejméně 120 x 180 mm a jeho výška nad podlahou půdy má být 800 až 1200 mm.

 • Podlaha musí být nehořlavá nejméně do vzdálenosti 600 mm.

 • Otvor musí být uzavřen těsnými dvojitými betonovými nebo kovovými dvířky, označenými podlažím a druhem paliva.

 

obrazek

Obr. 3: Vymetací a vybírací otvor

Krycí deska komínové hlavy

 • Z kvalitního betonu (může být vyztužena), tl. min., bez přesahu přes zdivo pláště (horší tah komína).

 • Sklon krycí desky k okrajům 1:15, před zatuhnutím betonu zarovnat cementovým potěrem uhlazeným kovovým hladítkem.

 • Na přístupné boční stěně hlavy nebo krycí desky trvanlivě vyznačit podlaží (např. 01, 1, 2) a druh paliva.

Hořlavé konstrukce v okolí komínu

 • Dřevěné a jiné hořlavé konstrukce musejí být vzdáleny od omítnutého komínového pláště min. 50 mm.

 • Nelze-li tuto vzdálenost dodržet, je nutné dřevo obložit nehořlavým materiálem.

 • Dřevěné konstrukce zapuštěné do komínového zdiva (např. dřevěné stropní trámy, dřevěné dveřní zárubně) musejí být od komínového průduchu vzdáleny min. 300 mm.

 • Stropní trám směřující do komínového průduchu je nezbytné zapustit do stropního trámu zvaného výměna.

 

obrazek

Obr. 4: Vzdálenosti hořlavých konstrukcí od komína

1 – stropnice, 2 – výměna, 3 – dřevěná zárubeň

Zdroje
 • TIBITANZL, Otomar, František KODL a František KODL. Stavební technologie I: pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník. Vyd. 5., upr., v Sobotáles vyd. 2. Praha: Sobotáles, 1997, 134 s. ISBN 80-859-2034-4.
 • TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Výška komínu nad střechou [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/8159-vyusteni-komina-prehledny-vytah-z-csn-73-4201.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Sopouch [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/konstrukce-kominu.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Vymetací a vybírací otvor [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/konstrukce-kominu.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Vzdálenosti hořlavých konstrukcí od komína [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.strechymitas.cz/2009/06/05/konstrukce-kominu-a-bezpecnostni-predpisy/.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Komínová vložka [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://sdeleni.idnes.cz/komin-do-nizkoenergetickeho-nebo-pasivniho-domu-ano-ci-ne-pm0-/rea-sdeleni.aspx?c=A100921_182823_rea-sdeleni_ahr.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Komínová lávka [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z www: http://stavebnikomunita.cz/m/blogpost?id=6453524%3ABlogPost%3A17134.
Obrázek

Obr. 5: Komínová vložka

Procvič si

Kontrolní otázky

 1. Jaká je minimální výška komínu nad hřebenem střechy?
 2. Do jaké vzdálenosti musí být nehořlavá podlaha kolem vybíracího otvoru?
 3. Kde je na komíně umístěna krycí deska?
 4. Od jaké minimální vzdálenosti mohou být  vzdáleny dřevěné konstrukce od omítnutého komínového pláště?
 5. Vysvětli pojem „výměna“. 

Určeno pro žáky ZŠ

Jaká je minimální výška komínu nad hřebenem střechy?

(hledej v obrázku)