Dělení bakterií

Dělení bakterií

Bakterie můžeme rozdělit podle několika hledisek.

Podle stavby buněčné stěny, která ovlivňuje jejích barvitelnost, rozlišujeme:

 • G+ (grampozitivní bakterie), které se zbarvují modře a neodbarvují se organickými rozpouštědly

 • G- (gramnegativní bakterie), u kterých se barvivo z buňky vyplavuje organickými rozpouštědly

Barvitelnost buněčné stěny umožňuje určit druh bakterie a má význam při volbě antibiotik.

Podle potřeby kyslíku se bakterie rozdělují:

 • aerobní, které kyslík potřebují k životu

 • anaerobní, kyslík nepotřebují, někdy se pro ně stává jedem

 • fakultativně anaerobní, které mohou žít v aerobních i anaerobních podmínkách

Podle způsobu výživy rozlišujeme:

 • autotrofní bakterie, které uhlík získávají z oxidu uhličitého (obsahují bakteriochlorofyl)

 • fotoautotrofní bakterie získávají energii ze slunečního záření, chemoautotrofní bakterie získávají energii oxidací anorganických látek

 • heterotrofní bakterie, které získávají uhlík a energii z organických látek

Podle vztahu k dusíku a jeho sloučeninám rozlišujeme:

 • nitrogenní bakterie, které žijí na kořenech bobovitých rostlin, vážou dusík z půdy a přeměňují ho na organické látky

 • nitrifikační bakterie, které přeměňují amoniak na dusičnany

 • denitrifikační bakterie redukují dusičnany na plynný dusík nebo amoniak

Fyziologickou zvláštností je schopnost bakterií žít v extrémně nepříznivých podmínkách, např.

 • termální bakterie - žijí v horkých pramenech a horkých vodách poblíž podmořských vulkánů
 • acidofilní bakterie - žijí v kyselých vodách, jejichž pH je nižší než 2
 • halofilní bakterie - žijí v solných jezerech apod.
Kontrolní otázka

Vysvětli, proč jsou bakterie na Zemi všudypřítomné.