Montované stropy

Montované stropy

Monolitické stropy betonované přímo na stavbě mají velkou pracnost, spotřebu dřeva na bednění a mezi jejich největší nevýhodu patří „mokrý proces“, který zdržuje celý postup výstavby. Proto tyto druhy stropů bývají často nahrazovány stropy montovanými, u kterých se konstrukce stropu na stavbě skládá – montuje se z předem vyrobených dílců a tvarovek. Dílce se vzájemně stykují a styky zalévají betonem a tak dochází ke zmonolitnění celé stropní konstrukce.

Výhody montovaných stropů

 • Rychlá a snadná montáž – čím je větší dílec, tím je rychlejší montáž, montáž přímo z dopravních prostředků bez technologických přestávek.
 • Zkrácení doby výstavby – odpadají technologické přestávky pro zatvrdnutí betonu.
 • Menší pracnost na stavbě – značná část výroby dílců je přesunuta do výrobny prefabrikátů a tvarovek.
 • Rychlá sériová výroba ve specializovaných výrobnách.
 • Úspora materiálu – odpadá dřevěné bednění a velká spotřeby dřeva, prefabrikáty jsou vylehčovány dutinami, a tím se zmenšuje hmotnost stropu.
 • Okamžitá únosnost stropu – po montáži je strop ihned únosný.
 • Zmenšuje se závislost výstavby stropu na povětrnostních vlivech.

Nevýhody montovaných stropů

 • Velká hmotnost dílců – hlavně železobetonových prefabrikátů znesnadňuje manipulaci s dílci a vyžaduje speciální zdvíhací techniku a vozy na přepravu.
 • Menší tuhost stavby v příčném směru (ve srovnání s monolitickými stropy).
 • Typizované rozměry dílců a tvarovek – omezují volbu rozpětí stropu.
 • Montáž vyžaduje náročnost na přesnou a odbornou práci.
 • Montované stropy mají horší zvukovou izolačnost.
 • Citlivost na sedání stavby – objevují se trhliny v omítce apod.

Rozdělení montovaných stropů

Montované stopy lze rozdělit na:

Montované stropy plošné

 • deskové,
 • panelové,
 • prefa-monolitické železobetonové stropy – filigránové stropy,
 • prefa-monolitické spřažené stropy,
 • hřibové.

obrazek

Obr. 1: Příklad montovaného stropu plošného z dutinových stropních panelů

 

Montované stropy nosníkové

 • stropy ze železobetonových prefabrikovaných nosníků a vložek,
 • stropy s keramickými nosníky a vložkami,
 • stropy z válcovaných I nosníků a keramických desek Hurdis,
 • stropy z HF nosníků a keramických desek Hurdis,
 • stropy nosníkové plynosilikátové,
 • další varianty stropů nosníkových skládaných – strop Liapor, Velox,
 • aj.

obrazek

 

Obr. 2: Příklad montovaného stropu nosníkového z válcovaných I nosníků a keramických desek Hurdis

 

Zdroje
 • HÁJEK, Petr a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1980.
 • AUTOR NEUVEDEN. Prefabricated building [online]. [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Prefabricated_building.

Obrázky:

 • Obr. 1 – 2: HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1980.
 • Obr. 3: AUTOR NEUVEDEN. Prefabricated building [online]. [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Prefabricated_building.
Zapamatuj si

Vhodné i pro žáky ZŠ.

Montované stropy jsou stropy, které se zhotovují z dílců a tvarovek (prefabrikátů), které se vyrábějí ve výrobních závodech a pak jsou na stavbě smontovány ve stropní konstrukci. Dílce se vzájemně stykují a styky se zalévají betonem, a tak dochází ke zmonolitnění celé stropní konstrukce.

 

Víte, že ...

jedna z prvních panelových budov na světě byla Villa Undine v Binz na německém Rugia ostrově, postavená v roce 1885 Wolgaster Holzbau?

Obr. 3: Villa Undine v Binz

Vhodné učivo i pro žáky ZŠ.

Kontrolní otázka

1. Vysvětlete, co jsou to montované stropní konstrukce.

2. Vyjmenujte výhody montovaných stropních konstrukcí.

3. Vyjmenujte nevýhody montovaných stropních konstrukcí.

4. Proveďte rozdělení montovaných stropních konstrukcí.

Kontrolní otázka

pro žáky ZŠ:

vysvětlete pojem prefabrikát.

Informace k otázce si můžete přečíst také zde.