Stavba ledvin

Stavba ledvin

Ledvina (ren, nefrons)

 • Ledviny jsou párovým orgánem, vzhledem připomínající fazoli. Mají červenohnědou barvu a leží při zadní stěně břišní dutiny po obou stranách bederní páteře, za pobřišnicí. Jejich přibližná délka je 12 cm, šířka 7 cm a tloušťka 3 cm. Nachází se ve výši prvního až třetího bederního obratle, horní pól ledvin je uložen zhruba ve výši 12. žebra. Levá ledvina je uložena o něco výše než ledvina pravá. Levá ledvina se dotýká sleziny a koncem slinivky břišní, pravá spodní plochy jater. Nad ně nasedají nadledviny. Obě ledviny narozeného dítěte váží okolo 28 g, do dospělosti se jejich váha zvýši až desetkrát, takže jejich hmotnost dosahuje 280 g. Ve stáří dochází k jejich zmenšení.

 • Povrch ledvin je hladký, pokrytý tenkým vazivovým pouzdrem a tukovou vrstvou, která chrání a podpírá ledviny. Vnitřní okraj ledvin je opatřen prohloubeninou vyplněnou tukem. Tato prohloubenina se nazývá branka ledviny. Z tohoto místa vystupuje ledvinná pánvička, močovod a ledvinná žíla a naopak do ledvin vstupuje ledvinná tepna, mízní cévy a nervy.

 • Na řezu ledvinou jsou rozlišitelné dvě hmoty: při povrchu kůra, v hloubce dřeň. Dřeň je žíhaná vnitřní vrstva směřující k brance ledviny. Žíhaná proto, že jsou zde v těsné blízkosti sběrné kanálky a Henleovy kličky. Dřeň je rozdělena na 8 – 18 trojbokých ledvinových pyramid, jejíž vrcholy směřují k brance ledviny. Na bradavky, zaoblené vrcholky pyramid, navazují vývodné cesty močové. Kůra je šedorůžová zrnitá vrstva tvořící úzký pás. V korové vrstvě jsou umístěny nefrony, což jsou funkční jednotky ledvin.

Obr. 1: Ledviny

 

h

Obr. 2: Řez kůrou ledviny

Nefron

 • Je základní morfologickou jednotkou ledvin. V každé ledvině se nachází přibližně jeden milion nefronů. Jejich počet je v průběhu života stálý a nezvyšuje se. Každý nefron se skládá ze dvou, stavbou, tvarem, funkcí odlišných úseků, a to z klubíčka vlásečnic a kanálků. Filtrace krevní plazmy probíhá v klubíčkách, vylučování a vstřebávání látek se odehrává v kanálcích.

 • Zrnitost kůry je dána nahromaděním ledvinových, tzv. Malpighiových tělísek. Ledvinné tělísko je tvořeno z Bowmannova váčku a z klubíčka cév. Bowmannův váček se podobá promáčknutému míči. Na váček navazuje proximálně stočený kanálek, Henleova klička a distální stočený kanálek. Bowmanův váček, proximální a distální kanálek jsou uloženy v kůře ledvin. Ve dřeni leží Henleova klička a sběrné kanálky.

 • Cévní klubíčko, čili glomerulus, se skládá z 20 – 40 vlásečnic, které jsou uspořádané právě do klubíčka. Z vlásečnic protéká krev přívodnou tepénkou a odtéká odvodnou tepénkou.

Obr. 3: Nefron

 

Obr. 4: Nefron 

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Ind má v těle pět ledvin, funguje jen jedna. Novinky.cz. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/koktejl/173273-ind-ma-v-tele-pet-ledvin-funguje-jen-jedna.html
 • Obr. 2: Autor neznámý. Ledvina (preparát). Wikiskripta. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/b/b0/Ledvina_k%C5%AFra_3.jpg/500px-Ledvina_k%C5%AFra_3.jpg
 • Obr. 3: Autor neznámý. Funkční morfologie ledvin. Funkce buněk a lidského těla. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: hhttp://fblt.cz/skripta/vii-vylucovaci-soustava-a-acidobazicka-rovnovaha/1-funkcni-morfologie-ledvin/
 • Obr. 4: Autor neznámý. Vylučovací soustava člověka – nefron, tvorba moči. Nabla. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://www.nabla.cz/obsah/biologie/kapitoly/biologie-cloveka/vylucovaci-soustava-cloveka-nefron-tvorba-moci.php
 • Obr. 5: Autor neznámý. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: hhttp://www.gymhol.cz/povinne-a-volitelne-predmety/biologie/vylucovaci-soustava
 • Obr. 6: Autor neznámý. Ledvin anatomie. Stock photos. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id=14617140&img_type=1
 • Obr. 7: Autor neznámý. I lidé, kteří potřebují dialýzu, mohou na dovolenou. Novinky.cz. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://www.novinky.cz/zena/zdravi/120711-i-lide-kteri-potrebuji-dialyzu-mohou-na-dovolenou.html

 

Obrázek

Obr. 5: Vepřová ledvina - popis

Doplňující učivo

Kůra ledviny je dobře rozlišitelná, je zrnitá. Zrnitost je dáná nahromaděním nefronů- funkčních jednotek. Pravá ledvina je uložena o něco níže, než ledvina levá.

Dřeň ledviny má žíhaný vzhled. Tento obraz způsoben nahromaděním kanálků a sběrných kanálků.

Ledviny mají bohaté cévní zásobení. Tepennou krev přivádí tepna ledvinová, která se postupně dělí a zmenšuje na drobné tepénky a pak vytváří v Bowmanově váčku přivodnou tepénku. Z klubíčka pokračuje jako odvodná tepénka, postupně se zvětšuje až vytváří ledvinnou žílu.

Víte, že ...

Krevním řečištěm ledviny protéká 25% krve vypuzené srdcem do periferních částí těla. Za minutu proteče ledvinou až 1,5 l krve.

Ledvina se dokáže zvětšit na základě poruchy druhé ledviny, či úplné absence druhé ledviny. Oboustranné selhání ledvin je pro člověka smrtelné. V dnešní době se nefunkčnost ledvin dokáže řešit transplantací, nebo dialýzou.

Úkol

Vhodné i pro ZŠ

Popiš ledvinu. Použij tyto názvy:

Ledvinová kůra, ledvinová dřeň, ledvinový kalich, ledvinová pánvička, ledvinová tepna, ledvinová žíla, močovod.

 

 

Obr. 6: Ledvina 

Základní pojmy
Vhodné i pro ZŠ Nefron - základní stavební a funkční jednotka ledvin. Kůra ledviny - světlejší, jemně ztnitá, zasahuje mezi pyramidy dřeně. Dřeň ledviny - tmavší, žíhaná, uspořádaná do pyr... Zobrazit více
Doplňující učivo

Dialýza

Lékařský proces, který nahrazuje přirozenou funkci ledvin u pacientů, kteří přišli dočasně nebo trvale o filtrační schopnosti ledvin.

Obr. 7: Proces dialýzy