Zvláštní konstrukce stropů

Zvláštní konstrukce stropů

Mezi zvláštní konstrukce stropů můžeme zahrnout stropy vytvářené speciálními technologiemi, např. zvedané stropy a systém LIFT FORM nebo-li systém spouštěného bednění. Jedná se o kombinaci výroby železobetonové monolitické desky a její následnou montáž. Oba systémy se liší v provádění.

Technologie zvedaných stropů

Tato technologie je určena většinou pro výstavbu vícepodlažních budov. Monolitické stropní konstrukce pro všechna podlaží se betonují přímo na stavbě v nejnižším podlaží a to tak, že leží jedna na druhé. Mezi jednotlivými deskami jsou separační mezivrstvy. Součástí desky jsou zvedací objímky, které umožňují zvedání desek podél svislých podpor a uchycení desek na nich. Po získání požadované pevnosti poslední desky (28 dní) se začnou jednotlivé desky zdvihat pomocí hydraulických zvedáků podél předem vztyčených a stabilizovaných sloupů a prostorových jader do jednotlivých podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou zakotveny do základů nebo podzemních stěn v osové vzdálenosti 6000 až 12000 mm. V přesně určené poloze se zajistí nejníže položená deska definitivními styky se svislými podporami. Důkladně se ukotví pomocí zabetonovaných ocelových objímek do železobetonových nebo ocelových sloupů. U více podlažních budov se postupně nastavují svislé podpory. Postupně se zvednou stropy do dalších vyšších podlaží. Během zvedání musí být zajištěna celková stabilita konstrukce, hlavně pomocí ztužujících jader popřípadě ocelovými táhly.

 

obrazek

Obr. 1: Technologie zvedaných stropů

 

obrazek

Obr. 2: Detail zvedací objímky a její uchycení

Systém LIFT FORM

Jedná se o tzv. systém spouštěného bednění. Nejprve je zhotoveno ztužující jádro a vztyčeny ocelové sloupy. Po dokončení jádra se provede nosná příhradová konstrukce pod bednění stropu nejvyššího podlaží. Pak se pomocí zvedáků zvedne deska a namontuje se část podpěr bednění. Tento postup se opakuje, až bude bednění v požadované úrovni. Po zabetonování a ztvrdnutí stropní konstrukce se demontuje část sloupů a celé bednění se spustí o jedno patro. Tento postup se opakuje až do 1. NP.

obrazek

Obr. 3: Technologie přípravy stropů metodou LIFT FORM

Zdroje

Obrázky:

Opakování

1. Popište technologický postup provádění zvedaných stropů.

2. Vysvětlete konstrukční stropní systém LIFT FORM.