Funkce

Funkce převislých konstrukcí a ztužujících železobetonových pásů.

Převislé konstrukce jsou vodorovné nosné konstrukce, které jsou uloženy jednostranně do nosného zdiva. Proto je jejich provádění obtížnější ze statického hlediska. Bývají také spojeny s vodorovnou stropní konstrukcí stavby a ztužujícími železobetonovými pásy.

Tyto konstrukce musí být odolné proti povětrnostním vlivům, jako je srážková voda, vítr, mráz a také musí dobře odolávat teplotním změnám v ovzduší.

Převislé konstrukce ovlivňují architektonický vzhled stavby a jejich realizace zvyšuje cenu stavby.

Konstrukční řešení každé vyložené konstrukce je ovlivněno způsobem zastropení a mohou být řešeny jako:

 • Konstrukce konzolové – jejich stabilitu zajistíme zatížením v celé ploše uložení v kombinaci s kotvením,

 • Konstrukce s převislým koncem – jako stropní desky nebo trámy s převislým koncem nesoucí desku převislé konstrukce. Tyto jsou po statické stránce výhodnější,

 • Konstrukce zavěšené – jsou zavěšeny táhly na svislou nosnou konstrukci budovy, nebo na vodorovné konstrukce vyšších podlaží.

Ztužující věnce a pásy plní funkci podélného i příčného ztužení stavby. Jejich účelem je:

 • Zabezpečovat obvodové zdivo proti vybočení,

 • Zabezpečovat konstrukci zdiva před nestejnoměrným sedáním,

 • Roznášet tlaky stropních nosníků,

 • Stahovat stavbu po obvodě nosného zdiva /jako věnec/.

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

 

Zapamatuj si

Převislé konstrukce musí být odolné proti povětrnostním vlivům, jako je srážková voda, vítr, mráz a také musí dobře odolávat teplotním změnám v ovzduší.

Víte, že ...

Účelem ztužujících věnců a pásů je:

 • Zabezpečovat obvodové zdivo proti vybočení.
 • Zabezpečovat konstrukci zdiva před nestejnoměrným sedáním.
 • Roznášet tlaky stropních nosníků.
 • Stahovat stavbu po obvodě nosné zdivo.

Určeno i pro žáky ZŠ.