Ztužující pásy

Ztužující pásy

Výškové umístění ztužujících pásů ve zdivu závisí na druhu použité stropní konstrukce:

 • u dřevěných stropů betonujeme pásy těsně pod stropnicemi
 • u monolitických železobetonových stropů klademe ztužující pásy do výšky stropní konstrukce
 • železobetonové prefabrikované stropy mají uložení ztužujících pásů ve výšce stropní konstrukce

Obr. 1: Ztužující železobetonový pás stropu

 • stropy složené ze stropních nosníků a vložek mají ztužující pásy vybetonovány u vnitřního líce nosné zdi
 • panelové stropy mají ztužující pás ve výšce panelové konstrukce, bednění pásů se provádí z věncovek  osazované na cementovou maltu

Obr. 2: Věncovka PORFIX

Ztužující pás je vyztužen ocelovou výztuží tvořenou minimálně čtyřmi pruty o průměru 8 mm, třmínky o průměru 6 mm s maximální vzdáleností od sebe 400 mm. Minimální průřez pásu v cihelném zdivu je 150 x 150 mm.

Ve vnějších zdech se musí železobetonový pás tepelně izolovat proti vzniku tepelného mostu. Jako izolaci, ale také jako bednění se používají pórobetonové tvarovky U, cihly, polystyren a jiné tepelně izolační materiály.

Obr. 3: Ztužující pás - systm HELUZ

 

 

 

 

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Ztužující železobetonový pás stropu. Ztužující věnce a pásy. Střechy Mitáš [online]. Myprovas.cz Houkal.cz [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.strechymitas.cz/2008/08/20/stropni-konstrukce/
 • Obr. 2: Věncovka PORFIX. Ztužující věnce z U-profilů PORFIX. PORFIX [online]. © 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.porfix.cz/pracovni-postupy/?mnu=2778
 • Obr. 3: Ztužující pás - systm HELUZ. Keramické stropy HELUZ MIAKO. ERLIS Projekt [online]. Copyright © [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.dumprojekt.cz/novinky/Keramicke-stropy
Odkaz

železobetonový věnec věncovky YTONG

Určeno i pro žáky ZŠ.

Víte, že ...

Pracné provádění bednění ztužujících pásů a věnců nám odstraní použití věncovky.

Kontrolní otázka

Čím bývá vyztužen ztužující pás a proč ?

Určeno i pro žáky ZŠ.