Podlahy

Podlahy

Anotace oblastí

Učební celek se zabývá konstrukčním řešením a uložením nášlapné vrstvy na ploše podlahového podkladu. Seznamuje také s druhy, funkcí, účelem a rozdělením, včetně toho jakými různými způsoby se podlahy provádějí.

 

 

Obr. 1: Plovoucí podlahy

Zdroje
  • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
  • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
  • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
  • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

  • Obr. 1: Plovoucí podlahy. Plovoucí podlahy. EKOMPLEX [online]. 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://plovouci-podlahy.net/