Vývodné cesty močové

Vývodné cesty močové

Vývodné cesty močové odvádí moč z ledvin. Definitivní moč je vedena do ledvinových kalichů spojující se v ledvinnou pánvičku. Na ni navazuje močovod sestupující k měchýři močovému. Z něho vystupuje močová trubice. U muže i ženy je močová trubice rozdílně utvářena.

K vývodným cestám močovým tedy řadíme: kalichy, ledvinnou pánvičku, močovody, měchýř močový a močovou trubici.

 • Kalichy (calices renales) a ledvinová pánvička (pelvis renalis)

  • Ledvinové kalichy jsou tenké, 1 cm dlouhé nálevkovitě rozšířené trubičky. Ústí na vrcholu ledvinných pyramid. Ledvinných kalichů je asi 20, spojením vzniká ledvinná pánvička. Na nejspodnějším místě pánvičky vychází močovod. Ledvinná pánvička je uložena částečně uvnitř ledvin a částečně v brance ledvinné. Pokud
   se v ledvinové pánvičce nahromadí přibližně 2 ml moči, svalovina se stáhne a dojde k vypuzení moči močovodem do močového měchýře. Tyto stahy se stále opakují.

 • Močovod (ureter)

  • Močovod je trubicovitý útvar přibližně 25 – 30 cm dlouhý. Plynule navazuje na pávičku a spojují ji s močovým měchýřem. Tento zakřivený kanálek vede moč do močového měchýře.
 • Močový měchýř (vesica urinaria)

  • Tento dutý nepárový orgán je uložen v malé pánvi. Jeho úkolem je shromažďování moči před jejím vyprázdněním. Měchýř dokáže měnit svůj tvar v závislosti na množství moči. Je vystlán sliznicí a tvořen hladkou svalovinou.

  • Kapacita měchýře je 500 – 700 ml. Po naplnění 150 – 200 ml se dostavuje pocit nutkání na močení. Tento děj je řízen částečně vůlí, částečně reflexně a nazývá se močení (mikce). Za vyprazdňování je zodpovědný vnitřní svěrač z hladké svaloviny, bránící zpětnému chodu moči, a vnější svěrač z příčně pruhované svaloviny.

 • Močová trubice (uretra)

  • Močovou trubicí odtéká moč z močového měchýře. Začíná na dně měchýře močového.

  • Močová trubice je rozdílná u ženy a muže. U ženy je trubice krátká (3 – 4 cm) a široká asi 7 mm. Je vedena sponou stydkou a pochvou. Vyúsťuje mezi malými stydkými pysky před pochvou. U muže je tato trubice o dost delší, a to až 25 cm. Prochází topořivým tělesem a ústí na žaludu. U muže navíc trubice neslouží pouze k odtoku moči, ale je i vývodnou cestou pohlavní.

 • Moč (urina)

  • Výsledným produktem činnosti ledvin je moč. Tato čirá, lehce nažloutlá tekutina má charakteristický zápach. Ten do jisté míry závisí i na přijímané potravě, stejně jako její množství a barva.

  • V moči je obsaženo až 95 % vody, dále organické (močovina)
   a anorganické látky (chlorid sodný, aj.)

  • Dospělý člověk vyloučí okolo 1200 – 1600 ml moči za den, v největším množství v ranních hodinách. pH moči se pohybuje od 4,5 – 8. V moči zdravého člověka nenajdeme krev, hnis, cukr a bílkoviny.

Obr. 1: Vývodné cesty močové

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Predispozice k infekcím močových cest. Gate 2 biotech. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.gate2biotech.cz/predispozice-k-infekcim-mocovych-cest/
 • Obr. 2: Autor neznámýCálices Renales. Lookfordiagnosis. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=C%C3%A1lices+Renales&lang=2
 • Obr. 3: Autor neznámý. AMPULÁRNÍ TYP LEDVINOVÉ PÁNVIČKY. FOTOGRAFICKÝ INTERAKTIVNÍ ATLAS ČLOVĚKA. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://www.atlascloveka.upol.cz/cs/cs02/cs0206/cf020601/c2060106.htmlObr. 2: 
 • Obr. 4: Autor neznámý. Typy močové inkontinence. IncoStress. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://incostress.cz/cz/typy-mocove-inkontinence/
 • Obr. 5: Autor neznámý. Fotografie močové cesty 16367629. Foto a fotky. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://fotky-foto.sk/fotobanka/mocove-cesty(16367629)/

 

Obrázek

Obr. 2: Ledvinové kalichy

Obrázek

Obr.3: Řez ledvinou člověka

Obrázek

Obr. 4: Močový měchýř

Zapamatuj si

Kalichy ledvinové - je jich asi 20, spojením kalichů vzniká pánvička.

Pánvička ledvinná - na konci začíná močovod.

Močovod - párový, dlouhý 25-30 cm.

Močový měchýř - rezervoár pro moč, elastický.

Močová trubice - cesta, kterou moč odchází z měchýře ven z těla.

Moč - 95% voda, lehce nažlotlá tekutina, charakteristický zápach.

Opakování

Vhodné i pro ZŠ

Opakování - vylučovací cesty močové

1. Utvoř správné tvary anatomických útvarů

očm - 

vodčomo - 

icertub čomová - 

chměýř - 

ičkapánv - 

kachyli - 

2. Tyto názvy přiřaď k obrázku

Obr. 5: Močové cesty