Funkce a složení

Funkce a složení podlah

Podlaha je konstrukce která se nachází a je uložena na nosném podkladu, jako je strop nebo jiná nosná konstrukce a může být  jednovrstvá nebo vícevrstvá.

Skládá se tedy z podlahových vrstev dále ze zabudovaných podlahových prvků, jako jsou například soklové  lišty, dilatační  a pracovní spáry, odvětrávací mřížky atd. Tyto součásti podlahy společně zajišťují požadavky kladené na jejich vlastnosti.

Podlahy členíme také na venkovní a vnitřní.

venkovní:

 • Kamenné, dřevěné, kompozitní, plastové a povlakové

vnitřní:

 • Kamenné a keramické, dřevěné masivní /palubové, vlysové , mozaikové, špalíkové/, dřevěné vícevrstvé /parketové, laminátové/ a povlakové /textilní, vinylové, korkové, PVC a linoleum/

Názvosloví podlahových vrstev a prvků

Podlahová vrstva  je:

 • Funkční vrstva podlahy složená z jedné nebo více dílčích vrstev materiálů, jako je nášlapná vrstva, roznášecí, vyrovnávací a izolační vrstva.

Nášlapná vrstva:

 • Musí mít určité vlastnosti podle daného provozu a prostředí, který se bude na podlaze dít a odehrávat. Je to užitková vrstva, která tvoří vlastní povrch podlahy a je kladen na ni požadavek dobrého vzhledu, čistitelnosti atd. Do této vrstvy patří i spojovací materiál nebo hmota jako jsou/lepidla,tmely, malta a další spojovací materiály/, kterou se nášlapná vrstva připevňuje buď na vyrovnávací, izolační vrstvy nebo přímo ke spodní podkladní vrstvě.

Obr. 1: Nášlapná vrstva podlah

Roznášecí vrstva:

 • Leží zpravidla pod nášlapnou vrstvou a roznáší bodové zatížení z nášlapné vrstvy do větší plochy na měkkou podložku, tvořenou akustickou nebo tepelnou izolací. Roznášecí vrstvy se provádějí formou násypů, mazanin nebo také z prefabrikovaných desek. Násypy mohou plnit i funkci tepelné nebo zvukové izolace. Mazaniny se provádí z betonu prostého, lehčeného nebo xylolitu.
 • Mazaniny se provádí o tl. 30 – 35 mm, a musí se z důvodů tepelné roztažnosti dilatovat v půdorysných rozměrech cca 3 x 3 m. Do mazanin se vkládá vyztužení drátěnou sítí. Na roznášecí vrstvu se klade důraz z hlediska zajištění dostatečné rovinnosti tak, aby se nášlapná vrstva kladla na povrch bez jakýchkoliv výškových rozdílů a nerovností
 • Izolační vrstva odděluje konstrukci podlahy od ostatních stavebních konstrukcí. Izolační vrstvy dělíme podle jejich funkce na:

Obr. 2: Skladba podlahy

 • Hydroizolace a parozábrany

Izolace proti vodě a vlhkosti se používají u podlah místností s mokrým provozem a u podlah kladených na terén nebo násypové vrstvy. Provádějí se obvykle ze živičných izolací z těžkých asfaltových  pásů spojovaných svařováním a kladených na betonový předpenetrovaný podklad.

Obr. 3: Skladby podlah

 • Izolace zvukové, kročejové

Izolace zvukové se provádějí z pružných nebo z polopružných hmot, kladených obvykle na tenkou vrstvu ze sypkých materiálů. Používají se desky a rohože ze skelných vláken, desky z čedičových vláken,dřevovláknité desky, korkové a různé pěnové rohože /molitan, mironal/.

Obr. 4: Skladba podlahy AKUFLOR

 • Izolace tepelné

Izolace tepelné se provádí obdobně jako zvukové kladením předepsaných vrstev určených k zajištění tepelně izolačních vlastností podlah. Materiál se používá tvrzený polystyren, kamenná minerální vata atd.

Obr. 5: Zvukové a tepelné izolace v podlaze

 Dělení podlah

Podlahy dělíme dále:

 • podle zatížení na:

pochůzné

pojížděné

pojížděné s velkým zatížením

 • podle místa použití na:

vnitřní

venkovní

 • podle požadavků na izolaci:

proti vodě a vlhkosti

tepelnou

zvukovou

 • podle způsobů zabudování

 technologie pokládek, připevněné k podkladu, plovoucí

 • podle použitých materiálů v konstrukci

dřevěné

dlažby

mazaniny

podlahové povlaky

podlahy ve vlhkém prostředí

podlahy pro průmyslové stav

Vlastnosti podlah

Podlahy z hlediska technických požadavků musí splňovat tyto vlastnosti:

 • mechanickou odolnost – pevnost, tvrdost, odolnost proti opotřebení atd.
 • tepelně technické požadavky – tepelný odpor, tepelnou jímavost, difúzní vlastnosti
 • akustické – porůzná a kročejová neprůzvučnost
 • mrazuvzdornost a odolnost proti vlhkosti
 • optické – odraz světla,lesk plochy
 • bezpečnost provozu – skluznost, el. a magnetické vlastnosti
 • požární bezpečnost – splňovat stupeň hořlavosti
 • hygienické požadavky
 • odolnost proti chemikáliím
 • estetické požadavky - stálobarevnost, atd.
Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Nášlapná vrstva podlah. Základní materiály podlahy AKUFLOOR. TZBinfo [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014, [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/5067-lehka-plovouci-podlaha-akufloor-zaklad-zvukove-pohody-v-interieru
 • Obr. 2: Skladba podlahy. Doporučené skladby podlah pro podlahové vytápění. JOTO [online]. Joto CZ s.r.o. [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.tepelnezarice.cz/doporucene-skladby-podlah-pro-podlahove-vytapeni/t-342/
 • Obr. 3: Skladby podlah. Správná skladba podlahy. Tepelné izolace [online]. Copyright © 2006-2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.tepelna-izolace.cz/nejcastejsi-chyby-pri-zatepleni-podlahy-v-dome.html
 • Obr. 4: Skladba podlahy AKUFLOR. Skladba podlahy AKUFLOOR®. ASB-portal.cz [online]. © JAGA GROUP, s. r. o. [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/podlahy/zvukova-pohoda-v-interieru
 • Obr. 5: Zvukové a tepelné izolace v podlaze. TEPELNÁ IZOLACE PRO ZATEPLENI PODLAH. TERMOLIFE [online]. (c) 2011 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.termolife.cz/index.php?catalog&ind=0&select=5
Kontrolní otázka

kročejový hluk

Kontrolní otázka
 • Jak dělíme podlahy dle místa použití ?
 • Co nám řeší dobrá akustická vlastnost podlahy ?
 • Jakou skladbu má nášlapná vrstva podlahy ?
Základní pojmy
Podlaha je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce, která tvoří vrchní část vodorovných a šikmých konstrukcí. Podlaha vždy bezprostředně navazuje na podkladový materiál, kterým může být v nejnižším ... Zobrazit více