Druhy podlah

Podlahy dřevěné

Vyznačují  se  svojí estetičností, pružností a jsou tepelně dobře izolační. Jejich nevýhodou je objemová nestálost, která může být příčinou změn v šířkách styčných spár. Jsou vhodné do suchých prostor a provozů, pro obytné a společenské místnosti.

Podle prvků skladby dělíme dřevěné podlahy na vlysové, palubové, parketové a panelové.

 • Palubová podlaha

Provádí se z prken, které se spojují na péro a drážku. Prkna se přibíjí na dřevěné podkladní polštáře nebo rošt.

Obr. 1: Podlaha palubová

 • Vlysová podlaha

Vlysy se vyrábí z buku, dubu nebo jasanu a mají šířku 30 – 80 mm, délku 200 – 400 mm a tloušťku 16 – 22 mm. Spojují se po celém svém obvodu na péro a drážku a skládají se obvykle do rybinovitého vzoru. Vlysová podlaha se přibíjí v drážkách k podkladovým deskám ze dřeva. Klade se také na betonový podklad opatřený asfaltovým penetračním lakem, na který se lepí asfaltovým lakem.


Obr. 2: Podlaha vlysová

 • Parketová podlaha

Parketová podlaha se skládá z tabulí o rozměrech 300 x 300 mm až 600 x 600 mm, o tloušťce 9 až 22 mm, spojovaných na péro a drážku. Parkety jsou v podstatě prefabrikáty složení z menších dřevěných prvků /např. z vlysů, lamel – tzv. mozaikové parkety/.Parketové podlahové dílce se lepí převážně na betonový podklad do speciálních tmelů.

Obr. 3: Podlahy vlysové

 • Panelová podlaha

Je tvořena z velkoplošných dílců. Panely s e skládají z nášlapné vrstvy, která je vlysová nebo dýhovaná. Nosnou vrstvu tvoří laťovka nebo dřevěné aglomerované desky/dřevotřískové, cementoštěpkové desky/

 • Lamelové podlahy

Jsou tvořeny z jednotlivých prvků tvaru lamel o šířce cca 150 mm  a  délce 1200 – 2000 mm. Lamely jsou složené obvykle ze tří vrstev, dvou dýh  z nichž vrchní je tvrdá, se středním jádrem z pilinových desek. Spojují se na péro drážku, lepí se k deskovému podkladu lepidlem nebo tmelem


Obr. 4: Podlaha lamelová

 • Plovoucí podlahy

Nášlapné vrstvy jsou oddělené od svislých a vodorovných konstrukcí pomocí dilatačních mezer a separačních vrstev. Používají se dnes různé druhy /mironal atd./ Lamely se zasunují do sebe systémem průběžné vazby na sucho. Velmi rychlá a jednoduchá montáž. Výhodou je dnes široký výběr těchto podlahových krytin dle kvality a vzhledu.

Obr. 5: Plovoucí podlaha

Dlažby

Dlažby se  provádí z dlaždic nebo kostek kladených do malty, tmele nebo také do písku štěrku. Jsou vzájemně spojeny ve spárách. Podlahy z dlaždic nejsou vodotěsné. Musí se izolovat vodotěsnou izolační vrstvou  pokud mají být tyto podlahy vodotěsné. Dlažby používáme v prostorách interiéru s velkou průchodností, v místech s mokrým provozem a vetší frekvenci znečištění.

Podle druhu dlaždic rozeznáváme dlažby keramické, betonové, teracové, xylolitové, čedičové a dlažby z přírodního kamene.

 • Keramické dlažby

Tyto podlahy z keramických dlažeb se vyznačují možností širokého tvarového a barevného provedení s nejrůznějším způsobem uložení spár. Po položení dlažby do lepícího tmele a po jeho zatuhnutí se provádí spárování spárovací hmotou o různých barevných odstínech a i kvalitě dle prostředí.

Obr. 6: Dlažba keramická

 • Betonové dlažby

Používají se jako vnější i vnitřní. V objektech průmyslových, halách, skladech a na chodbách. Dlaždice se kladou do cementové malty nebo také jen do pískového lože.

Obr. 7: Betonová dlažba zámková

 • Teracové dlažby

Teracové dlaždice jsou dvouvrstvé, kde spodní vrstva je provedena z betonové směsi a horní nášlapná z teracové směsi. Kladou se do cementové malty .


Obr. 8 : Teracová dlaždice

 • Dlažba z přírodního kamene

Dlažby z přírodního  kamene  jsou těžce opracovatelné a drahé. Používají   se interiérech

jako kamenné desky. Vyrábějí se z mramoru, žuly, čediče apod. Pro interiér se používají kamenné kostky kladené do písku. Pro využitelnost zlomků se provádí také mozaiková dlažba. Pro různou barevnost zlomků kamenných desek se nazývá /benátská dlažba/

Obr. 9: Dlažba z přírodního kamene

 • Xylolitová dlažba

Je poloteplá podlahovina, která se provádí v bytové a občanské výstavbě. Dlaždice mají rozměry 200 x 200 x 15 mm a kladou se do cementové malty.

 • Čedičová dlažba

Tato dlažba se používá  v provozech s odolností proti obrusnosti a chemickým vlivům jako jsou kyseliny a louhy. Dlaždice se vyrábějí z taveného čediče o rozměrech 200 x 200 x 20 mm.


Obr. 10: Čedičová dlažba

Obr. 11: Čedičová dlažba

Mazaniny

Mazaniny jsou bezespáré monolitické vrstvy podlah prováděné přímo na místě. Provádí se jako betonové mazaniny a potěry, teracové mazaniny a xylolitové mazaniny.

 • Betonové mazaniny a cementové potěry

Tvoří  nášlapnou vrstvu v prostorách  jako jsou  sklady, kotelny a pro lepší soudržné vlastnosti se vkládá do mazaniny drátěná armatura.  Betonová mazanina s cementovým potěrem o tl. 10 – 30 mm se vyhlazuje ocelovým hladítkem a vyznačuje se dobrou odolností proti obroušení.


Obr. 12: Betonová mazanina

Obr. 13: Cementový potěr podlahy

Obr. 14: Betonáž podlahy v hale

 • Xylolitová mazanina

Xylolit se vyrábí z rozemletého kysličníku hořečnatého /magnezit/, z jemnozrnné organické výplně/dřevěné piliny/ a z roztoku chloridu hořečnatého. Je to poloteplá podlahovina. Podlaha se provádí jako jednovrstvá mazanina o tloušťce 15 – 25 mm uložená na podklad z betonu. Xylolitové podlahy se dilatují v plochách 30 m2. Chrání se před vlhkostí a mazanina se používá také jako podklad pro ostatní podlahoviny povlakové podlahy.

Povlakové podlahy

Povlaky jsou tenké nášlapné vrstvy z podlahových krytin nebo jiné lité vrstvy z plastických hmot. Povlakové krytiny se kladou na podkladní vrstvu na sucho nebo se lepí. Lité podlahoviny se nanášejí jako tenké vrstvy v tekutém stavu a roztírají se stěrkou. Dále se provzdušní speciálním válečkem,  aby se směs zbavila vzduchových bublin a pórů. Podkladem pro povlakové podlahy jsou betonové nebo xylolitové mazaniny.

Textilní povlaky

Jsou to různé typy kobercových materiálů, které mají nízkou odnímatelnost tepla, zlepšují kročejovou neprůzvučnost stropu. Pokládka se provádí lepením nebo na sucho přitloukáním pod okrajovou lištu. Koberce jsou prováděny i pro zvýšený provoz jako zátěžové.


Obr. 15: Kobercová krytina

 • Plastové, pryžové a korkové povlaky

Jsou hladké a celistvé na povrchu. Kladou se lepením. Některé druhy mají na spodní straně tenkou vrstvu jako textilní podložku. Spojují se na sraz nebo svařováním /PVC/.


Obr. 16: Korkové podlahy

 • Linoleové povlaky

Linoleová hmota se skládá ze směsi oleje, pryskyřice, korkové a dřevěné moučky která je nanesená na jutové plátno vytváří povlak o tloušťce 2 až 3 mm, který se k podkladu lepí. Tyto povlaky jsou hygienické a snadno čistitelné. Tyto podklady se používají v obytnýh budovách, školách a také ve zdravotnických zařízeních.


Obr. 17: Povlaky - Linoleum

 • Povlaky pro sportovní účely

Speciální podlahové povlaky na bázi vinilu, polyuretanu nebo PVC na polyuretanové podložce nebo ve formě kobercového povlaku, jehož smyčky jsou v některých případech vyplněny pryžovým granulátem.

Obr. 18: Vinilová podlaha

Podlahy ve vlhkém prostředí

Skladba vrstev u těchto typů podlah se liší podle vlhkosti  a  působení  vody. Je nutné zajistit kvalitní provedení hydroizolační vrstvy:

 • Hydroizolační pásy
 • PE membrány
 • Tekuté hydroizolace /nátěry a stěrky/ tam kde je možné tuto technologii použít

Podlahy pro průmyslové stavby

Pro provádění podlah průmyslových staveb se používají technologie

 • Betonové podlahy, vyztužené betonové desky, drátkobetony tl. 20 – 50 mm
 • Teracové podlahy
 • Cementové samonivelační podlahy

Obr. 19: Samonivelační potěr

 • Podlahové polyuretanové, epoxidové stěrky tl. do 3 mm

Obr. 20: Epoxidové podlahy barevná úprava

Obr. 21: Epoxidový povlak - nátěr

 • Plastbetonové podlahy tl. 3 – 10 mm
 • Moderní lité směsi  

- Cementová pěna tl. 40 – 60 mm

Obr. 22: Cementová litá pěna - prostupy, chráničky


Obr. 23: Cementová litá pěna

- Anhydridové podlahy samonivelační min. tl. 35 mm

Obr. 24: Lité podlahy ANHYDRIT

Obr. 25: Lité anhydritové podlahy

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Podlaha palubová. Podlaha palubová. Google [online]. 2000 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: https://www.google.sk/search?q=podlaha+palubov%C3%A1&hl=cs-SK&gbv=2&tbm=isch&oq=&gs_l
 • Obr. 2: Podlaha vlysová. Podlaha vlysová. Google [online]. 2000 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: https://www.google.sk/search?q=podlaha+vlysova&hl=cs-SK&gbv=2&tbm=isch&oq=&gs_l
 • Obr. 3: Podlahy vlysové. Podlaha parketová. Google [online]. 2000 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: https://www.google.sk/search?q=podlaha+vlysova&hl=cs-SK&gbv=2&tbm=isch&oq=&gs_l
 • Obr. 4: Podlaha lamelová. Třívrstvá masivní podlaha. BALOdesing [online]. © 2009-2012 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.balo.cz/podlahy/trendtime-4-5
 • Obr. 5: Plovoucí podlaha. Plovoucí podlaha. Svět řemesel [online]. Created by Ondřej Mikšovský 2007 [cit. 2014-12-08]. Dostupné z: http://www.svetremesel.cz/clanky/Plovouci_podlahy_fotogalerie.html
 • Obr. 6: Dlažba keramická. OBKLADY A DLAŽBY. LOS HACHLOS [online]. 2012 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.loskachlos.cz/shop/sanita/
 • Obr. 7: Betonová dlažba zámková. Zámkové dlažby. KAMENA Brno [online]. (c)2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.kamena.cz/48680/zamkova-dlazba/
 • Obr. 8 : Teracová dlaždice. Dlažba teracová. Google [online]. 2000 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: https://www.google.sk/search?q=dla%C5%BEba+betonov%C3%A1&hl=cs-SK&gbv=2&tbm=isch&oq=&gs_
 • Obr. 9: Dlažba z přírodního kamene. Dlažba přírodní kámen. Kamenictví silivský [online]. 2012 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: https://www.google.sk/search?q=dla%C5%BEba+z+p%C5%99irodn%C3%ADho+kamene&hl=cs-SK&gbv=2&tbm=isch&
 • Obr. 10: Čedičová dlažba. Čedičová dlažba. Geoligie.vsb.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: https://www.google.sk/search?q=dla%C5%BEba+%C4%8Dedi%C4%8Dov%C3%A1&hl=cs-SK&gbv=2&tbm=isch&oq=&gs_l
 • Obr. 11: Čedičová dlažba. Čedičová dlažba. Tvuj dum [online]. 2000 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://cms.tvujdum.cz/userdata/images/30612vcedicstonetrade.jpg
 • Obr. 12: Betonová mazanina. Betonová podlaha. Levná stavba svépomocí [online]. 03.05.2010 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://stavimedum.denicek.eu/rubriky/postup
 • Obr. 13: Cementový potěr podlahy. Cementov potěr. Bv group.cz [online]. 2010 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.bvgroup.cz/images/bytove-podlahy/cementovy-poter/cementovy-poter4a.jpg
 • Obr. 14: Betonáž podlahy v hale. Betonáž podlahy v hale. BETON SERVER [online]. Copyright © [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.betonserver.cz/bv-group
 • Obr. 15: Kobercová krytina. Koberec Melody 888. Koberec Melody 888 [online]. Copyright © 2014 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://www.koberce-breno.cz/koberec-metraz-190-Melody-888
 • Obr. 16: Korkové podlahy. Kladení korkové podlahy. REMLEX.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.remlex.cz/i/pokladka-korkove-podlahy-2-230x150.jpg
 • Obr. 17: Povlaky - Linoleum. ĆESKÉ STAVBY.CZ. Čím se liší podlaha z PVC a linoleum? [online]. © 2001 - 2013. [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://www.ceskestavby.cz/clanky/cim-se-lisi-podlaha-z-pvc-a-linoleum-21242.html
 • Obr. 18: Vinilová podlaha. Vinilová podlaha. BRENO [online]. Copyright © 2014, [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://koberce-breno.cz/vinylove-podlahy-podium
 • Obr. 19: Samonivelační potěr. Samonivelační stěrky. TOMÁŠ SMAHA - PODLAHY A STAVEBNÍ CHEMIE [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.s-trade.wbs.cz/Samonivelacni-sterky.html
 • Obr. 20: Epoxidové podlahy barevná úprava. Epoxidové podlahy. KDK EKO Floor [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.kdkekofloor.cz/fotogalerie-podlah.htm
 • Obr. 21: Epoxidový povlak - nátěr. Epoxidové mazaniny. Stavebnictví a interiér 3/2006 [online]. © 2001–2014 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: https://www.google.sk/search?q=epoxidov%C3%A9+mazaniny&hl=cs-SK&gbv=2&tbm=isch&oq=&gs_l#facrc=_&imgdii=_&imgrc=NSPdWJB8eBQBEM%253A%3Bw5-
 • Obr. 22: Cementová litá pěna - prostupy, chráničky. Cementová litá pěna PORIMENT®. Tzbinfo [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/5839-cementova-lita-pena-poriment
 • Obr. 23: Cementová litá pěna. Cementová litá pěna PORIMENT®. Tzbinfo [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/5839-cementova-lita-pena-poriment
 • Obr. 24: Lité podlahy ANHYDRIT. Samonivelační podlahy. Group stapra s.r.o. [online]. © 2005 - 2013 Stapra Group s.r.o [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.stapra.cz/samonivelacni-podlahy-vyhody/
 • Obr. 25: Lité anhydritové podlahy. Anhydritové podlahy - anhydritový litý potěr. Besort team [online]. © Evropská databanka a.s. [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://nabidky.edb.cz/Nabidka-23881-Lite-anhydritove-prumyslove-epoxidove-podlahy-Zlinsky-kraj-Valasske-Mezirici-Vsetin
Kontrolní otázka

Jaké znáš dlažby,  podle druhu dlaždic?

Jaké technologie podlah se používají pro průmyslové podlahy?

Z čeho se výrábí zámková dlažba a jak se přepravuje ?