Schodiště, rampy

Schodiště, rampy

Schodiště i šikmé rampy jsou konstrukce, které mají za úkol spojit různé výškové úrovně mezi sebou a zajistit pohodlné a bezpečné přemístění osob, předmětů a zařízení do vyšších nebo nižších úrovní. Zároveň musejí bezpečně přenášet veškeré na ně působící zatížení do základů stavby.

Schodiště slouží k překonání výškového rozdílu chůzí.

Rampa je určena k překonání výškového rozdílu chůzí, a především pojížděním dětskými kočárky, invalidními vozíky, vozidly silniční dopravy atd.

Schodiště – dominanta interiéru (http://www.zastreseno.cz)
Obr. 1: Skleněné schodiště v interiéru
Obr. 2: Rampa pro imobilní osoby
Zdroje

Obrázky:

Obrázek

Obr. 3: Schodiště v interiéru

Testy