Názvosloví

Názvosloví

Konstrukce schodišť i ramp je obdobná. Obě konstrukce umožňují spojení různých výškových úrovní uvnitř i vně budovy. Navrhování schodišť i ramp je vázáno řadou předpisů, především Českou státní normou s názvem Schodiště a šikmé rampy.

Šikmá rampa je sklonitá konstrukce k překonání výškových rozdílů chůzí, a především pojížděním dětskými kočárky, invalidními vozíky, vozidly silniční dopravy atd.

Obr. 1: Šikmá rampa

Schodiště je stupňovitá konstrukce k překonání výškových rozdílů chůzí. Schodiště se skládá ze schodišťových ramen a schodišťových podest. Ramena jsou složena ze schodišťových stupňů.

 

obrazek

Obr. 2: Schodiště

Schodišťové rameno je vytvářeno řadou schodišťových stupňů a jeho nosnou konstrukcí. Minimální počet stupňů v jednom schodišťovém rameni je tři. Pokud jsou schodišťová ramena dvě a více, první rameno je nástupní, poslední je výstupní. Ramena mezi nástupním a výstupním ramenem se potom označují jako mezilehlá.

Podesta je vodorovná konstrukce mezi schodišťovými rameny. Podesta umístěná v úrovni podlaží je podesta hlavní. Podesta umístěná mimo výškovou úroveň jednotlivých podlaží se nazývá mezipodesta.

obrazek

Obr. 3: Hlavní názvosloví schodiště

Schodišťový stupeň je prvek schodišťového ramene. Horní nášlapná plocha schodišťového stupně se nazývá stupnice, přední svislá plocha je podstupnice. Výška i hloubka všech stupňů v jednom schodišťovém rameni musí být stejná. Schodišťová ramena téhož schodiště mají mít stejně vysoké a hluboké stupně.

První schodišťový stupeň nad úrovní podesty je stupeň nástupní. Poslední stupeň schodišťového ramene se nazývá ukončující stupeň. Všechny ostatní schodišťové stupně ve schodišťovém rameni jsou stupně běžné. Schodišťový stupeň, který nepřekonává výškový rozdíl, je stupeň jalový.

Schodišťové zrcadlo je volný prostor ohraničený schodišťovými rameny a podestami. Pokud schodiště zrcadlo nemá a mezi schodišťovými rameny je zeď, nazývá se tato zeď vřetenová. U kruhového schodiště se tato zeď nazývá vřeteno. Často se do prostoru schodišťového zrcadla umisťuje výtah.

Schodnice je šikmý nosník podepírající schodišťové rameno, a tím i jednotlivé schodišťové stupně.

obrazek

Obr. 4: Názvosloví schodiště

Schodišťový prostor je prostor sloužící pro umístění schodiště. Schodišťový prostor je vymezen schodištěm a schodišťovými zdmi.

Schodišťová zeď je svislá obvodová zeď, která ohraničuje prostor schodiště. Často slouží i jako nosný prvek schodiště.

Sklon schodišťového ramene se vyjadřuje úhlem. Tento úhel je sevřený mezi půdorysnou rovinou a výstupní čárou.

Výstupní čára je pomyslná čára, která spojuje přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose výstupu. Tato čára začíná na hraně prvního nástupního stupně a končí na hraně posledního výstupního stupně.

obrazek

Obr. 5: Výstupní čára

Zdroje

Obrázky:

Kontrolní otázka
  1. Vysvětli, co je šikmá rampa.
  2. Vysvětli, co je schodiště.
  3. Jaký je minimální počet stupňů v jednom schodišťovém rameni?
  4. Co je to zrcadlo?
  5. Jaký je rozdíl mezi podestou a mezipodestou?

Vhodné pro žáky ZŠ

Prohlédněte si schodiště ve vaší škole.

Obrázek

Obr. 6: Konzolové schodiště