Dělení schodišť

Dělení schodišť

Rozdělit schodiště lze podle mnoha kritérií. Těmito kritérii může být například umístění schodiště, sklon schodišťových ramen, směr výstupu po schodišti, tvar schodišťových ramen, počet ramen na výšku podlaží, podepření schodišťových ramen atd.

Dělení schodišť je ve většině kritérií shodné s dělením šikmých ramp.

Dělení schodišť podle umístění

 • Podle umístění:

  • schodiště vnitřní,

  • schodiště vnější,

  • schodiště terénní.

Schodiště vnitřní je umístěné uvnitř budovy, je chráněné proti povětrnostním vlivům (dešti, sněhu atd.).

Volný prostor obývacího pokoje doplňuje jednoduchý tvar přímého ramene. Náročná lomenicová konstrukce je konzolovitě kotvená do obvodového zdiva. To vše navíc sjednocuje stěrka na povrchu schodiště a krbovém tělese. Čistý prostor zvýrazňují bílé plochy stěn a stropu s jednotným odstínem dveří a podlahy. Názorná ukázka toho, jak lze i jednoduché schodiště zajímavě a vkusně začlenit do interiéru celého domu.

Obr. 1: Vnitřní schodiště

Schodiště vnější je umístěné vně budovy, ale s budovou souvisí. Není chráněné proti povětrnostním vlivům.

Obr. 2: Vnější schodiště

Schodiště terénní je umístěné samostatně v terénu, nesouvisí s budovou.

zavřít okno

Obr. 3: Terénní schodiště

Dělení schodišť podle použití schodiště

 • Podle použití:

  • schodiště hlavní,

  • schodiště pomocné,

  • schodiště vyrovnávací.

Schodiště hlavní je schodiště, které slouží jako základní pěší spojení mezi jednotlivými podlažími v objektu.

Schodiště pomocné je schodiště, které slouží pouze k občasnému použití menším počtem osob.

Schodiště vyrovnávací spojuje různé výškové úrovně v jednom podlaží.

Dělení podle sklonu ramen

 • Podle sklonu:

  • šikmé rampy (sklon max. 10°),

  • schodiště rampové (sklon 10° – 20°),

  • schodiště mírné (sklon 20° – 25°),

  • schodiště běžné (sklon 25° – 35°),

  • schodiště strmé (sklon 35° – 45°)

  • schodiště žebříkové (sklon 45° – 58°),

  • žebříky (sklon 58° – 90°).

Výška schodišťového stupně u mírného schodiště se pohybuje v rozmezí 120 – 150 mm, u běžného schodiště v rozmezí 150 – 180 mm a u strmého schodiště v rozmezí 180 – 210 mm.

obrazek

Obr. 4: Sklony schodišťových ramen

Dělení schodišť podle směru výstupu

 • Podle směru výstupu:

  • schodiště přímé,

  • schodiště pravotočivé,

  • schodiště levotočivé.

obrazek

Obr. 5: Přímé a pravotočivé schodiště

Dělení schodišť podle tvaru ramen

 • Podle tvaru:

  • schodiště s přímými rameny (přímočaré),

  • schodiště se zakřivenými rameny (točité),

  • schodiště se smíšenými rameny (smíšenočaré).

obrazek

Obr. 6: Tvary schodišť

Dělení schodišť podle počtu ramen na výšku podlaží

 • Podle počtu:

  • jednoramenné schodiště,

  • dvouramenné schodiště,

  • tříramenné schodiště.

obrazek

Obr. 7: Schodiště podle počtu ramen na jedno podlaží

Dělení schodišť podle podepření schodišťových ramen

 • Podle podepření:

  • schodiště vřetenové,

  • schodiště schodnicové,

  • schodiště vysuté,

  • schodiště zavěšené,

  • schodiště deskové.

Schodiště vřetenové má schodišťové stupně kotvené do vřetene, umístěného v prostoru zrcadla schodiště. Vřeteno může mít podobu vřetenové stěny nebo vřetenového sloupu, který se používá u točitých schodišť.

obrazek

Obr. 8: Vřetenové schodiště

Schodiště schodnicové je podporováno schodnicemi. Schodnice jsou šikmé nosníky různého průřezu a materiálu. Mohou podporovat stupně oboustranně, jednostranně nebo uprostřed.

schody , schodiště , dřevěné schody , dřevěné schodiště , samonosné schody , samonosné schodiště

Obr. 9: Schodiště s oboustranou dřevěnou schodnicí

Obr. 10: Schodiště se středovou ocelovou schodnicí

Schodiště vysuté má ramena konzolovitě vetknutá do schodišťových zdí. U zrcadla nejsou ramena podepřena.

obrazek

Obr. 11: Schodiště vysuté

Schodiště zavěšené má ramena, případně každý schodišťový stupeň zvlášť, zavěšená na táhlech ze stropní konstrukce.

obrazek

Obr. 12: Schodiště zavěšené

Schodiště deskové má nosnou konstrukci tvořenou přímými nebo zalomenými deskami.

obrazek

Obr. 13: Schodiště deskové

Dělení schodišť podle materiálu

 • Podle materiálu:

  • schodiště kamenné,

  • schodiště dřevěné,

  • schodiště ocelové,

  • schodiště železobetonové,

  • schodiště skleněné,

  • schodiště kombinované.

Zdroje
 • MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s.

Obrázky:

Kontrolní otázka
 1. Jak se dělí schodiště podle jeho umístění?
 2. Jaká je výška schodišťového stupně u běžného schodiště?
 3. Jak se dělí schodiště podle směru výstupu?
 4. Nakresli v pohledu shora točité schodiště.
 5. Charakterizuj schodnicové schodiště.
 6. Charakterizuj zavěšené schodiště.
 7. Rozděl schodiště podle materiálu.

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste popřemýšlet, z jakého materiálu může být vyrobené schodiště.