Požadavky na schodiště

Požadavky na schodiště

Na schodiště jsou kladeny zejména požadavky bezpečnostní a technické. Zapomenout nesmíme ani na požadavky estetické.

 • Hlavní požadavky na schodiště:

  • bezpečná a pohodlná chůze po schodišti s ohledem na návrh rozměrů schodiště,

  • statická bezpečnost,

  • požární bezpečnost a pohodlnost,

  • spolehlivá evakuace osob při ohrožení,

  • odolnost proti mechanickému opotřebení,

  • možnost větrání,

  • vhodné osvětlení schodiště,

  • návaznost na východ z budovy,

  • snadná dostupnost a použitelnost,

  • jednoduchá údržba.

Požadavky bezpečnostní

Pro bezpečnost na schodišti je důležité správné osvětlení, a to přímé denní i umělé.

Z důvodu bezpečné a plynulé chůze musí být výšky a hloubky stupňů v jednom rameni stejné, aby nedošlo k zakopnutí.

Povrch schodů a podest musí být protiskluzný. Všechny stupně by měly mít stejné provedení a barvu.

Požadavky na schodiště z požárního hlediska se stanovují podle platných požárních předpisů. Schodiště je často jedinou únikovou cestou v případě požáru.

Požadavky technické

Průchodná šířka schodišťového ramene je minimální vodorovná vzdálenost mezi ohraničujícími konstrukcemi schodiště (stěnami) nebo volnými okraji schodiště. Pro schodiště v rodinných domech a bytech je průchodná šířka minimálně 900 mm. Pro stavby bytových domů a objektů pro ubytování je průchodná šířka minimálně . Ostatní případy řeší norma.

Podchodná výška h1 je minimální svislá vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně a podhledem konstrukce nad tímto stupněm. Podchodná výška se určuje vzorcem a závisí na sklonu schodiště. Minimální podchodná výška pro schodiště v bytech a rodinných a rekreačních domech je 2100 mm.

Průchodná výška h2 je kolmá vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně a podhledem konstrukce, která leží nad schodišťovým ramenem. Průchodná výška se vypočítává ze vzorce, do kterého také dosazujeme sklon schodiště. Průchodná výška nesmí být menší než 1900 mm. Výjimku tvoří pouze schody do podkroví.

obrazek

Obr. 1: Podchodná a průchodná výška

Podesta musí být vodorovná. Průchodná šířka na podestě nesmí být menší než průchodná šířka přilehlých schodišťových ramen. Doporučuje se však rozměr zvětšit o 100 – 200 mm. Pokud se na podestě nacházejí dveře, nesmějí při otevření zasahovat do průchodné šířky.

obrazek 

Obr. 2: Šířka podesty s dveřmi

obrazek

Obr. 3: Dveře na podestě

Podesta mezi dvěma přímými rameny, na které nedochází ke změně směru pohybu, musí mít délku minimálně 630 mm + b, kde b je šířka stupně přilehlého ramene.

obrazek

Obr. 4: Délka podesty mezi dvěma přímými rameny

Rozměr schodišťového stupně – jeho šířka (hloubka) a výška se určuje podle tzv. „Lehmanova vzorce“, kde vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b schodišťového stupně je 2h + b = 630 mm. 630 mm je průměrná délka běžného lidského kroku. Nejmenší dovolená šířka schodišťového stupně je b = 210 mm. Výška schodišťového stupně h se určuje podle sklonu schodiště, u běžného schodiště je h = 150 – 180 mm. Všechny stupně v rameni a v celém schodišti musejí mít stejnou výšku a šířku. Každá, třeba i malá odchylka totiž naruší plynulý rytmus kroků a může vést ke klopýtnutí, a tím i k pádu a úrazu.

obrazek

Obr. 5: Rozměr schodišťového stupně

 

Maximální počet výšek schodišťových stupňů v jednom rameni je 16, v bytech a rodinných domech 18!

Zdroje
 • MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Podchodná a průchodná výška. MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s. 
 • Obr. 2: Autor neznámý. Šířka podesty s dveřmi. MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Dveře na podestě. MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Délka podesty mezi dvěma přímými rameny. MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Rozměr schodišťového stupně. MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Schodiště [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.equipe.cz/zabradli/.
Kontrolní otázka
 1. Vyjmenuj základní požadavky kladené na schodiště.
 2. Co je průchodná šířka schodišťového ramene?
 3. Co je podchodná výška?
 4. Jaká je minimální hloubka schodišťové podesty?
 5. Jaký je maximální počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni?

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste popřemýšlet, jaké prvky najdete u schodišť pro předejití úrazu při chůzi po schodišti.

Obrázek

Obr. 6: Schodiště