Způsoby podepření

Způsoby podepření

Schodiště mohou být provedena v různých konstrukčních variantách. Schodišťová ramena dělíme podle způsobu podepření schodišťových stupňů.

 • Dělení podle způsobu podepření:

  • stupně podporované na obou koncích,

  • stupně podporované na jednom konci,

  • stupně podporované po celé ploše,

  • stupně podporované uprostřed.

Stupně podporované na obou koncích

Podporování stupňů na obou jeho koncích může být provedeno různě.

 • Způsob podporování:

  • zazděním nebo podezděním,

  • uložením na schodnice,

  • oboustranným zavěšením,

  • kombinovaným způsobem.

Stupně oboustranně zazděné nebo podezděné jsou podporovány u jednoramenných schodišť schodišťovými zdmi. U schodišť dvouramenných jsou podporovány schodišťovými zdmi a zároveň zdí umístěnou v zrcadle schodiště – vřetenovou zdí.

obrazek

Obr. 1: Schodišťová a vřetenová zeď

Stupně podporované schodnicemi jsou schodiště schodnicová. Schodnice jsou šikmé dřevěné, ocelové nebo ŽB nosníky, obvykle uložené na podestu. Schodnice mohou stupně podporovat na obou stranách nebo pouze na straně jedné, kdy druhá strana je zazděná nebo podezděná.

obrazek

Obr. 2: ŽB schodiště se dvěma schodnicemi

Obr. 3: Dřevěné schodiště se dvěma schodnicemi

Stupně podporované zavěšením bývají neseny ocelovými táhly zavěšenými na stropní konstrukci. Oboustranně zavěšené schody se používají výjimečně u schodišť umístěných ve volném prostoru. Častěji se používají stupně na jednom konci zavěšené a na druhém konci zazděné nebo podporované schodnicí.

Schodiště zavěšené SP 908

Obr. 4: Zavěšené schodiště

Stupně podporované na jednom konci

Schodiště, u kterých jsou stupně podporované pouze na jednom konci, mohou být vysutá nebo vřetenová.

Vysutá schodiště jsou konzolovitě vyložená a zakotvená na jedné straně do schodišťové zdi. Délka vyložení je maximálně 1,5 m.

obrazek

Obr. 5: Vysuté schodiště

Vřetenová schodiště jsou také konzolovitě vyložená. Jsou kotvená do vřetenové zdi umístěné v prostoru zrcadla schodiště nebo do vřetenového sloupu.

obrazek

Obr. 6: Vřetenové schodiště

Stupně podporované po celé ploše

Schodiště podporovaná po celé ploše jsou schodiště desková. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové desky, které mohou být přímé nebo zalomené (jejich součástí jsou i podesty).

obrazek

Obr. 7: Deskové schodiště

Stupně podporované uprostřed

Schodiště podporovaná uprostřed své šířky jsou podporovaná střední schodnicí ze dřeva, oceli nebo ŽB. Schodnice je upravená pro dokonalé uložení a spojení stupňů se schodnicí.

obrazek

Obr. 8: Schodiště s jednou středovou schodnicí

Zdroje
 • MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s.

Obrázky:

Kontrolní otázka
 1. Vyjmenuj způsoby podepření schodišťových stupňů.
 2. Jaký je rozdíl mezi schodišťovou a vřetenovou zdí?
 3. Co je to schodnice?
 4. Jak se nazývá schodiště podporované po celé ploše?
 5. Charakterizuj pojem vřetenová zeď.

Vhodné pro žáky ZŠ

Prohlédněte si schodiště ve vaší škole a zkuste popřemýšlet, co schodiště nese.

 

Obrázek

Obr. 9: Schodiště jako dominanta interiéru