Materiálové varianty schodišť

Materiálové varianty schodišť

Schodiště mohou být provedena v různých materiálových variantách.

 • Dělení schodišť podle materiálu:

  • schodiště kamenná,

  • schodiště dřevěná,

  • schodiště ocelová,

  • schodiště železobetonová,

  • schodiště skleněná,

  • schodiště kombinovaná z různých materiálů.

Kamenná schodiště

Kamenná schodiště mohou být realizovaná z masivních samonosných kusů kamene. V dnešní době se však obvykle provádějí kamenné obklady železobetonových schodišť nebo kamenné deskové schodišťové stupně s ocelovou nosnou konstrukcí. Kamenná i kamenem obkládaná schodiště jsou velmi trvanlivá a odolná. Vynikají zajímavým vzhledem, ale jsou cenově náročnější. Nejčastěji používaným kamenem je mramor, žula a pískovec.

       

 

 

 

 

Obr. 1: Kamenné schodiště

obrazek

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Kamenný obklad schodiště

 

Dřevěná schodiště

Dřevěná schodiště se používají v nízkopodlažních objektech (v rodinných domcích, chatách), případně i ve vícepodlažních objektech, kde ponejvíce spojují pouze dvě podlaží. Nejčastěji prováděné dřevěné schodiště je schodiště schodnicové nebo točité vřetenové schodiště.

Pro dřevěná schodiště se volí smrkové dřevo, dřevo borové, modřínové nebo dubové. Stupnice je dobré zhotovovat ze dřeva tvrdého. Schodiště ze dřeva se povrchově upravují vhodnými nátěry.

 

 obrazek 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Dřevěné točité vřetenové schodiště

 

Sedlové schody

Obr. 4: Dřevěné schodnicové schodiště

Ocelová schodiště

Ocelová schodiště se používají především v ocelových skeletech. Běžná jsou však i ve zděných a betonových stavbách. Výhodou je jejich nízká hmotnost. Mezi nevýhody řadíme malou odolnost proti požáru a zvýšenou hlučnost při provozu (duní). Stupně ocelových schodišť se obvykle provádějí z ocelových rýhovaných plechů. Pro snížení hlučnosti při chůzi se stupnice často obkládají dřevem. Ocelová schodiště se zhotovují jako schodnicová, vřetenová nebo zavěšená.

 

Schody kovové exteriérové - SPIRAL

Obr. 5: Ocelové vřetenové schodiště

Zvolte si kvalitní venkovní ocelové schodiště pro vaši nemovitost v Brně

Obr. 6: Ocelové schodnicové schodiště

Skleněné stupnice v kombinaci s ocelovou konstrukcí mohou vytvořit subtilní a

 

 

 

 

 

Obr. 7: Kovové zavěšené schodiště se skleněnými stupnicemi

Železobetonová schodiště

Železobetonová schodiště se podle technologie provádění dělí na železobetonová monolitická schodiště a železobetonová montovaná schodiště (prefabrikovaná).

Železobetonová monolitická schodiště se vyznačují velkou únosností, trvanlivostí, odolností proti požáru a možností vytvářet různé prostorové tvarové varianty. Betonují se přímo na stavbě do bednění. Nejčastěji jsou konstruovaná jako desková nebo schodnicová.

obrazek

Obr. 8: ŽB monolitické schodiště

Železobetonová montovaná schodiště jsou svými vlastnostmi i konstrukcí podobná schodištím monolitickým. Jednotlivé prvky schodiště se vyrábějí ve výrobnách a na stavbě se montují dohromady. Podle velikosti prefabrikovaných prvků rozeznáváme schodiště montovaná z malých prvků a schodiště montovaná z celých panelů.

Schody - betonové schodišťové stupně

Obr. 9: ŽB montované schodiště

Skleněná schodiště

Skleněná schodiště jsou v podstatě schodiště kombinovaná. Vyrábějí se v kombinaci s ocelovou nebo nerezovou nosnou konstrukcí a skleněnými nášlapy. Skleněné nášlapy jsou provedeny převážně z vrstveného skla vymezeného fóliemi, které mohou být čiré, mléčné nebo barevné. Aby byla zajištěna bezpečnost pohybu po skleněných schodech, je na jejich nášlapném povrchu vytvořen protiskluzový proužek nebo celoplošná grafika. Tato schodiště se zhotovují nejčastěji jako vřetenová nebo schodnicová.

obrazek

Obr. 10: Skleněné schodiště

Zdroje
 • MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s.

Obrázky:

Kontrolní otázka
 1. Vyjmenuj materiálové varianty schodišť.
 2. Jaké znáš varianty kamenných schodišť podle provedení?
 3. Kde se nejčastěji používají dřevěná schodiště?
 4. Jakou nevýhodu mají ocelová schodiště?
 5. Jak se dělí ŽB schodiště podle technologie provádění?

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste si vzpomenout na stavbu ve svém okolí, ve které je použito dřevěné schodiště. Do jaké stavby je podle vás vhodné dřevěné schodiště?