Zábradlí

Zábradlí

Schodišťová ramena i podesty se chrání zábradlím, které se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy hlubší než 500 mm. Zábradlí se vyrábí ve velkém množství materiálových variant.

Obr. 1: Skleněné zábradlí

Výška zábradlí se měří od povrchu pochůzné plochy po úroveň nejvyšší hrany zábradlí. Základní výška zábradlí je 1000 mm. Snížená výška je 900 mm, pokud je hloubka volného prostoru maximálně 3,0 m. Zvýšená výška je 1100 mm, pokud je hloubka volného prostoru větší než 12,0 mm.

Zábradelní výplň může být plná nebo z tyčových prvků vodorovných, svislých nebo pod libovolným úhlem. Mezery mezi svislými prvky nesmějí být širší než 120 mm. Mezery mezi vodorovnými a šikmými prvky nesmějí být širší než 180 mm.

Schodišťové zábradlí se kotví shora nebo z boku do konstrukce schodišťového ramene. Při kotvení shora nesmí zužovat průchozí šířku schodiště.

 Betonové schodiště: dřevěný obklad, nerezové zábradlí

Obr. 2: Zábradlí kotvené z boku

Obr. 3: Zábradlí kotvené shora

Pokud je schodiště obezděno z obou stran, musí se alespoň na jedné straně osadit zábradelní madlo do výšky 900 – 1100 mm.

Obr.4: Zábradelní madlo

Zdroje
  • MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství II. Brno: VUT,1994, 120 s.

Obrázky:

Kontrolní otázka
  1. Od jaké hloubky se musí na volném okraji plochy zřizovat zábradlí?
  2. Jaká je základní výška zábradlí?
  3. Jaká je zvýšená výška zábradlí?
  4. Jakou maximální šířku mohou mít mezery mezi svislými prvky v zábradelní výplni?
  5. Jakým způsobem se kotví zábradlí do konstrukce schodišťového ramene?

Vhodné pro žáky ZŠ

Proč je nezbytnou součástí schodiště zábradlí?

Obrázek

Obr. 5: Kovářské zábradlí