Střechy, klempířské a pokrývačské práce

Střechy, klempířské a pokrývačské práce

Střecha je konstrukce, která ukončuje budovu nad posledním podlažím. Podstatně ovlivňuje vzhled budovy. Střechu tvoří nosná konstrukce střechy a střešní plášť. Nosná konstrukce střechy přenáší zatížení střechy do svislých nosných konstrukcí budovy a následně do základů. Ovlivňuje tvar střechy. Dle tvaru se střechy dělí na sklonité střechy a ploché střechy

Střešní plášť je část střechy bez nosné konstrukce, chrání budovu před deštěm, sněhem, větrem, sluncem a zimou.

Obr. 1: Sklonitá střecha se střešní krytinou a klempířskými prvky

Zdroje

Obrázky:

Obrázek

Obr. 2: Sklonitá střecha

Obrázek

Obr. 3: Plochá střecha

Testy